2015-03-12 13:25Pressmeddelande

Pressinbjudan: Välkommen till Precision medicine - en viktig pusselbit för framtidens hälsa 23 mars

null

Precision Medicine – en viktig pusselbit för framtidens hälsa. Professor Mathias Uhlén, KTH och Johan Christensson, Partner, HealthCap hos Apotekarsocieteten 23 mars

Framtidens läkemedelsbehandlingar kommer i högre utsträckning att vara individanpassade, vilket kommer att påverka forsknings och utvecklingsprogrammen hos den forskande life science industrin, utformningen av myndighetskrav samt hur arbetet utformas inom apotek och sjukvård för att säkerställa en hög patientsäkerhet och samhällsnytta. Som en del i Apotekarsocietetens arbete att belysa framtidens läkemedelsutveckling och läkemedelsbehandlingar lyfter vi i denna after work ämnet Personalized Medicine/Personalized healthcare.

Vilka verktyg finns för att skräddarsy behandlingar för vissa patienter idag och i framtiden? Vilka möjligheter till vidareutveckling och samarbete mellan industri, sjukvård, finansiärer, akademi och myndigheter ser vi? Och inom vilka områden uppstår de stora frågorna?

Tid: Måndag den 23 mars 2015 klockan 17:30-ca 19.00. Kvällen startar klockan 17.00 med mingel och kvällsmacka

Plats: Apotekarsocietetens Bibliotek, Wallingatan 26 A, Stockholm

Program:

Personalized medicine – en möjlighet för en livskraftig life science industri?
Johan Christenson, Partner, HealthCap, Stockholm

Är big data vägen till en bättre vård?
Mathias Uhlén, Professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

För ytterligare frågor och anmälan av press: Lilian Walther Jallow, vetenskaplig sekreterare, lilian.walther-jallow@lakemedelsakademin.se, tel 08 723 50 10

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten, karin.meyer@apotekarsocieteten.se, tel 08 723 50 61

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, tel 08 723 50 42

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson