2017-03-09 14:33Pressmeddelande

Positivt att forskningen lyfts i apoteksmarknadsutredningen

null

Idag den 9 mars har regeringens särskilda utredare Åsa Kullgren presenterat delbetänkandet i den sk nya apoteksmarknadsutredningen. Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har följande kommentarer direkt efter dagens pressträff.

- Jag ser mycket positivt på det helhetsgrepp av apotekens verksamhet och dess roll i vårdkedjan som finns i betänkandet. Det genomsyras i allt från de föreslagna skärpningarna i apotekstillstånd till vilken typ av indikatorer som apotekens verksamhet ska mätas på. Betänkandet tar en klar ställning för att läkemedel är en behandling och att apotekens roll i den behandlingen tydliggörs inte minst vad gäller förtydligandet kring kompetenskrav. På detta sätt kan apotekens arbete med att stärka förskrivarens intention med den insatta behandlingen förbättras och leda till en förbättrad patientsäkerhet och följsamhet till insatt behandling. Apoteken kan på detta sätt också vara bättre rustade för en roll i framtidens sjukvård där allt med avancerade läkemedelsbehandlingar görs utanför sjukhuset.


- Utredningen har också tagit ett helhetsgrepp genom att inte bara titta till arbete på apoteken idag utan också på hur apotekens roll i vårdkedjan kan utvecklas. Som all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården är apotek en verksamhet som behöver utvecklas och som en del av vården utvärderas och utvecklas genom forskning. Genom att utveckla ett systematiskt samarbete med akademin kan apotekens roll och samverkan med övrig vård utvecklas på ett sätt som gynnar vår befolkning/folkhälsan. Det är även viktigt att Sverige har egen forskning inom detta området för att kunna vara med i den internationella utvecklingen och ha kompetens att utvärdera vad som händer i andra länder. I förslaget presenteras Apotekarsocieteten som en aktör att vara med och utveckla detta och det är en roll som vi gärna tar, fortsätter Karin Meyer.


- Vad gäller den sk 24-timmarsregeln är det en logisk utveckling att hela kedjan har samma krav på tillgänglighet.


Åsa Kullgren utvecklar sina tankar kring utredningen kl 1730 ikväll på Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson