2013-10-18 10:00Pressmeddelande

Politikerdebatt om framtidens apoteksmarknad

Hur kan apotekens roll i vårdkedjan stärkas, hur kan den farmacevtiska kompetensen bättre tillvaratas och vad blir nästa reform för att fortsätta utvecklingen av apotekens roll? Det och många andra frågor hoppas vi besvaras när Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten arrangerar en debatt om framtidens apotek.

Den 22 oktober samlas riksdagspartiernas ansvariga för apoteksfrågor för att blicka framåt och debattera framtidens apoteksmarknad.  

Debatten går av stapeln klockan 18.00 på Apotekarsocieteten
i Stockholm och är redan fullsatt. Den som vill följa debatten kan ändå göra
det via webben på http://web22.abiliteam.com/ability/show/khcichp/apotekarsocieteten20131022/speed.asp

Panelen ser ut som följer:
Anders W Jonsson (c), ordförande i Socialutskottet

Lena Hallengren (s), vice ordförande i Socialutskottet
Anders Andersson (kd), ledamot i Socialutskottet
Metin Ataseven (m), ansvarig för apoteksfrågor,Socialutskottet

Barbro Westerholm (fp), ansvarig för apoteksfrågor, Socialutskottet
Agneta Luttropp, (mp) ledamot i Socialutskottet

Eva Olofsson (v), ledamot i Socialutskottet

Debattledare:
Fredrik Hed, medicinjournalist

För frågor, vänligen kontakta

Birgitta Karpesjö,
Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocietetn.se 
070-814 12 71

Henrik G Ehrenberg,
Sveriges Apoteksförening
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se,
070-770 11 40

Clary Holtendal,
Sveriges Farmaceuter
clary.holtendal@sverigesfarmaceuter.se,
070- 939 99 06

 


 

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson