2023-09-06 07:30Pressmeddelande

Nu ska bästa patientinformationen om läkemedel utses

Precis som läkemedel kan göra stor nytta när de används rätt kan de ge otillräcklig effekt eller i värsta fall orsaka skador i det motsatta fallet. Men det finns många exempel på insatser som görs för att underlätta för läkemedelsanvändarna och dessa vill Apotekarsocieteten uppmärksamma. Sektionen för Läkemedelsinformation delar varje år ut priset för bästa patientinformation. Nu är det dags att nominera årets pristagare!

Det är tyvärr vanligt att läkemedel inte används på det sätt som är avsett. Anledningarna kan vara många. Glömska, praktiska hinder och rädsla för biverkningar är några exempel. Men det finns olika former av stöd som kan underlätta för läkemedelsanvändarna och dessa vill Apotekarsocieteten, via Sektionen för Läkemedelsinformation, belöna. Priset för Bästa Patientinformation lyfter fram goda exempel för bidra till bättre läkemedelsbehandlingar och ökad patientsäkerhet

Tävla med olika typer av information

Leverantörer, vårdgivare, patientorganisation eller användare som ger eller får läkemedelsinformation kan nominera ett bidrag. Det kan vara skriftligt, tryckt, digitalt, film, podd, eller muntlig information som har resulterat i en ökad förståelse, kunskap och insikt om ett läkemedel eller sjukdom. Det kan vara en helhet med olika aktiviteter eller en enskild aktivitet.

Skicka in bidrag

Bidraget ska presenteras på en A4-sida som kompletteras med själva informationsmaterialet som bidraget syftar till. Skicka nomineringen till Elin Eliasson senast 31 december 2023.

Gäller informationen ett receptbelagt läkemedel ska detta vara registrerat och godkänt för försäljning i Sverige.

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:

• Tillgänglighet – digitalt/analogt, flera språk
• Interaktivitet – patientsupportprogram, engagemang
• Kunskapsbyggande
• Uppdatering över tid
• Effekt och resultat
• Design och innehåll
• Helhetsintryck

Vinsten

Vinnaren får ett inramat diplom samt möjlighet att presentera sitt vinnande bidrag vid en gästföreläsning på Apotekarsocieteten. Vinnaren får även hedersuppdraget att delta i juryn för att utse 2024 års vinnare. Vidare består vinsten av ett medlemskap i Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelsinformation.

Jury

Juryn som bedömer de inskickade bidragen består av representanter från flera områden som berör läkemedelsinformation.

Tidigare vinnare:

Se utdelningen av 2022 års pris för bästa patientinformation på Folkhälsodalen här

2022 - Janusmed Amning och Janusmed Fosterpåverkan

2021 - Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen

2020 – Togetherinsma.se, Biogen

2019 – Allergivaccination.se, ALK Nordic

2018 – Hälsoaktiv, Aktivering och livsstil vid diabetes typ 2. MSD och Apoteket AB

2017 – Eliquis, Information och stöd under hela patientresan. Bristol-Myers Squibb och Pfizer


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik - från forskning till användning. En oberoende plattform för ökad kunskap, nätverkande och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Dotterbolaget Läkemedelsakademin erbjuder kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Kontaktpersoner

Ledamot i sektionen för läkemedelsinformation
Sol Skärdin
Studentrepresentant i sektionen för läkemedelsinformation
Elin Eliasson
Ledamot i Sektionen för läkemedelsinformation
Yllka Rama