2022-04-19 13:00Pressmeddelande

Nu lanseras enhetliga roller för farmaceuter i vården

Porträttbilder Matts Balgård och Celina SvingMatts Balgård och Celina Sving medverkar i FRIHSK

Vad ska en farmaceut som arbetar kliniskt göra och kunna? Det kan finnas olika uppfattningar om det. Nu ska den och flera roller definieras för att öka kvaliteten och tydligheten.  För första gången finns ett nationellt ramverk för apotekare och receptariers roller inom hälso- och sjukvården. Lanseringen sker på ett digitalt seminarium 21 april.

Apotekare och receptarier har jobbat med olika uppgifter inom vården under många år. Uppdragen kan inkludera allt ifrån tillverkning till konsultationer med annan vårdpersonal och patienter. Det har dock inte funnits enhetliga krav på vilken kompetens som krävs för dessa olika områden, utöver en farmaceutisk grundexamen. Det vill Sveriges Farmaceuters offentligsektion och Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci ändra på genom projektet FRIHSK, Farmaceuters roller inom hälso- och sjukvård.

Det är viktigt att kvalitetssäkra och nivågradera kompetenserna för apotekare och receptarier för att skapa rätt förutsättningar för deras bidrag i vården. Vi hoppas att det nya ramverket ska bidra till rätt kompetens på rätt plats, till gagn för övrig vårdpersonal och patienter, säger Celina Sving, till vardags apotekare i Region Uppsala och samordnare för projektet.

Klinisk farmaci först ut

Som ett första steg finns nu detaljerade kriterier beskrivna för de som arbetar med klinisk farmaci. På sikt ska motsvarande beskrivning för fler områden tillkomma i det nationella ramverket.

Som rollen är skriven ska du ha en magisterexamen i farmaci som grund och på högre nivåer i den trappa vi har tagit fram ska du även ha formell vidareutbildning. Som receptarie behöver du alltså läsa vidare för att få den formella kompetens som krävs för just den här rollen, säger Matts Balgård, som själv är klinisk apotekare och ordförande för Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci.

Det finns många olika farmaceuter som rör sig ute i sjukvården idag och som har varierande bakgrund och arbetsuppgifter.

Kompetenstrappan ska fungera som riktlinje för lämpliga lönelägen och utvecklingssteg, för både medarbetare och arbetsgivare. Med en matris som beskriver vilken kompetens som krävs för olika uppgifter ska det bland annat bli lättare att utlysa tjänster på olika nivåer. Förhoppningen är att regionerna återkopplar om ramverket.

Det finns många olika farmaceuter som rör sig ute i sjukvården idag och som har varierande bakgrund och arbetsuppgifter. Vi är övertygade om att det vore positivt för hälso- och sjukvården att förväntningarna på farmaceuternas bidrag tydliggörs. Vi lanserar ramverket stegvis och tar gärna emot synpunkter, säger Matts Balgård.

 

Digitalt seminarium om FRIHSKs resultat 21 april

Matts Balgård och Celina Sving mer om projektet och hur arbetet har gått till. Möjlighet att ställa frågor och diskutera!

21 april 15.30-16.15 via Zoom. Se länk nedan.

Webbinariet spelas in och kan ses i efterhand på Apotekarsocieteten webbplats.Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Kontaktpersoner

Celina Sving
Samordnare för projektet FRIHSK
Celina Sving
  • 073-2520617