2018-10-11 13:06Pressmeddelande

Nu flyttar Läkemedelsakademin fram positionerna inom digital utbildning

null

Läkemedelsakademin har tecknat avtal med Edtech-företaget Learnster om en ny lärplattform. Syftet är att skapa en plattform som maximerar kursdeltagarnas utbyte av de utbildningar som Läkemedelsakademin erbjuder.

– Vi kommer att kunna presentera Läkemedelsakademins högkvalitativa utbildningar på en användarvänlig och visuellt attraktiv plattform som underlättar vårt arbete samtidigt som våra kunder får en bättre upplevelse, säger Karin Meyer, Apotekarsocietetens VD.

Läkemedelsakademin är den del av Apotekarsocieteten som erbjuder utbildningar på alla nivåer för yrkesverksamma inom läkemedelsområdet. På senare år har en allt större andel av verksamheten kommit att digitaliseras, något som ställer helt nya krav på den digitala infrastruktur som utbildningsverksamheten bedrivs via.

Den nya lärplattformen kommer att sättas i drift under 2019 och innebär att samtliga utbildningar, både lärarledda och digitala, samlas på en gemensam plattform där samma tekniska standard säkerställs för hela utbudet. Detta förenklar bland annat uppföljningen av olika utbildningar, även för kursdeltagarna.

Läkemedelsakademins utbildningar är mycket uppskattade och lockar varje år ett stort antal deltagare. Allt fler kurser ges också i digital form. Bara mellan 2016 och 2017 ökade antalet deltagare i digitala utbildningar till mer än det dubbla, från drygt 3 000 till över 7 000 personer.

– Vi får många positiva omdömen om våra kurser och är väldigt stolta över vår breda utbildningsverksamhet, säger Karin Meyer.

Learnster är ett ungt entreprenörsburet företag som på bara ett par år etablerat sig som en ledande aktör när det gäller utvecklingen av lärplattformar.

– Vi är förstås glada över att Läkemedelsakademin valt att samarbeta med oss i det här utvecklingsarbetet. Utbildning och kompetensutveckling är centralt i alla branscher, inte minst inom det viktiga läkemedelsområdet, säger Mikael Larsson, VD på Learnster.

Både Apotekarsocieteten och Learnster kommer att vara representerade på EdTech Sweden 2018, Nordens största konferens inom det som kallas educational technology där syftet är att strukturera och förbättra inlärningsprocesser med hjälp av tekniska resurser och lösningar.

EdTech Sweden 2018 hålls den 15–16 oktober på Scandic Talk (bredvid Stockholmsmässan). Se konferensprogram och registrering.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Lundberg, utbildningsproducent digitalt lärande, Läkemedelsakademin, tel. + 46 70 958 6083

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten, tel. +46 76 855 96 48

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson