2015-01-07 09:45Pressmeddelande

Läkemedelsvärlden.se blir öppen och gratis!

null

Tidigare låsta så kallade LmV Plus-artiklar publiceras nu under tre nya vinjetter: Reportage, Intervju och Forskning. Dagliga nyheter, bloggar, fakta om nya läkemedel samt rapportering om friade och fällda företag har varit tillgängliga för alla sedan starten av den digitala nysatsningen 2012.

  • Det här är en positiv utveckling för tidningen. Nu kan alla på ett enkelt sätt läsa våra mest kunskapshöjande artiklar. Vi har också märkt att det finns ett stort intresse av att kunna dela våra fördjupningsartiklar till branschkollegor och i sociala medier. Nu blir även det enklare, säger Amina Manzoor, tf chefredaktör för Läkemedelsvärlden.se.

Läkemedelsvärlden.se får samtidigt några design- och funktionsmässiga förbättringar, såsom bättre läsupplevelse i mobilen och att bloggarna får en mer framträdande plats.

  • Apotekarsocietetens målsättning är en bra samverkan mellan kompetenser i hela läkemedelskedjan från tidig utveckling till användning och driver dessa frågor dels som remissinstans och dels genom att väcka debatt i läkemedelsfrågor. Genom att öppna Läkemedelsvärlden.se vill vi ge fler möjlighet att ta del av debatten och det övriga innehållet, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten

Läkemedelsvärlden.se – en del av Apotekarsocieteten. Läkemedelsvärlden har funnits sedan 1897 och är därmed Sveriges äldsta tidning om läkemedel. Tidningen vänder sig till alla som är intresserade av eller verksamma inom läkemedelsområdet, inom apotek, hälso- och sjukvård, industri, forskning och utveckling, politik och myndigheter. Sedan 2012 är tidningen Läkemedelsvärlden.se en helt digital produkt och allt innehåll publiceras på www.lakemedelsvarlden.se

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.
www.apotekarsocieteten.se

För vidare information kontakta

Amina Manzoor, tf chefredaktör Läkemedelsvärlden.se
amina@lakemedelsvarlden.se, 08-723 50 36

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 61

Birgitta Karpesjö, kommunikationschef Apotekarsocieteten, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 42


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson