2013-02-25 09:00Pressmeddelande

Läkemedelsriksdagen 2013 Barn och läkemedel, 5 mars, City Conference Center, Stockholm

null

Läkemedelsriksdagen 2013 handlar om Barn och läkemedel - Utmaningar och möjligheter.

Med föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar vill riksdagen informera och
engagera kring barn och läkemedel.

Gästtalare är Richard Bergström, Director General EFPIA, Bryssel. Han kommer att tala om läkemedelsindustrins perspektiv och diskutera vidare med TLV:s Niklas Hedberg och Läkemedelsverkets Generaldirektör Christina Åkerman.

Statssekreterare Ragnwi Marcelind, från Socialdepartementet inledningstalar och Professor Gisela Dahlquist från Umeå är moderator.

Läkemedelsriksdagen arrangeras av Läkemedelsakademin och är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av de fyra myndigheterna. Generaldirektörerna medverkar under dagen.

Programmet omfattar fyra huvudblock:

- Barns användning av läkemedel

- Långtidsuppföljning av läkemedelsbehandling till barn

- Nationellt kunskapsstöd för barns läkemedel

- Piller i pannkakor och pasta

Plats: City Conference Centre (Folkets hus) i Stockholm

Tid: 5 mars 2013, kl 09.15 – 16.45

Fullständigt program

Press som vill närvara under Läkemedelsriksdagen, kontaktar på förhand kia.olsson@lakemedelsakademin.se   08 - 723 50 51


För mer information kontakta projektledare Annika Tengvall annika.tengvall@lakemedelsakademin.se
08 - 723 50 47

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson