2014-09-01 10:00Pressmeddelande

Läkemedelsakademin och SFAM i samarbete om utbildning för ST- och allmänläkare

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin inleder den 1 september 2014 ett samarbete med SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) och Region Skåne gällande webbaserad e-learning för ST- och allmänläkare.

Samarbetet är i första skedet en pilot med e-learning inom området Depression och ångest. Utbildningen är ett komplement till katedrala föreläsningar och övriga kurser. Det är ett relativt nytt sätt för fortbildning och i bl.a. Storbritannien finns ett mycket välutvecklat system för e-learning via BMJ (British Medical Journal) för sjukvården. Fortbildningen genomförs enskilt på vårdcentralen med uppföljande diskussion och kollegial dialog i grupp så rutiner och handläggning på vårdcentralen blir likartade. Kursen utgår från det allmänmedicinska perspektivet och använder autentiska fallbeskrivningar.

- Det är mycket glädjande att andra professioner uppskattar vår pedagogiska modell som använts i flera år för utbildning av farmacevter på apotek. Vi ser det som en styrka att vidareutveckla detta koncept i samarbete med andra professionsorganisationer där SFAM är den första, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

För vidare information kontakta
Annika Tengvall 08-723 50 47
Utbildningsledare, Läkemedelsakademin
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Karin Meyer 08-723 50 61
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Läs mer om Läkemedelsakademins e-utbildningar


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson