2018-10-09 12:57Pressmeddelande

Kvalificerat uppdrag för priskommittén som utser 2019 års Scheele-pristagare

null

Nu börjar arbetet med att utse 2019 års Scheele-pristagare. Uppdraget har ålagts en nomineringskommitté som presenterar sitt förslag för Apotekarsocietetens styrelse. Slutgiltigt beslut om pristagare och motivering fattas vid styrelsens möte i december.

Apotekarsocieteten kan i år glädjas åt att 1994 års Scheele-pristagare, Gregory Winter, belönats med 2018 års Nobelpris i kemi.

– Det är en grannlaga uppgift att vaska fram världens främsta forskare med koppling till läkemedelsområdet. Nivån visas inte minst av att det nu är totalt fyra Scheele-pristagare som senare tilldelats Nobelpris, säger Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten.

Scheele-priset, Apotekarsocietetens prestigefyllda utmärkelse till minne av den världsberömde kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele, delas ut vartannat år. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området.

Totalt har 48 pristagare tagit emot utmärkelsen sedan den började delas ut 1961. I januari 2019 tillkännages den 49:e pristagaren som belönas med medalj och en prissumma om 200 000 kronor.

Uppmaningar om att nominera nu aktiva och internationellt erkända läkemedelsforskare har gått ut brett till Apotekarsocietetens nätverk både nationellt och internationellt.

– Läkemedelsforskning är ett komplext område där det är svårt att ha total överblick. Därför uppskattar vi alla som engagerar sig i vårt nomineringsförfarande, säger Lisa Bandholtz.

Nomineringskommittén sätts samman av Apotekarsocieteten och representerar olika expertområden inom läkemedelsutveckling och läkemedelsforskning. Den grupp som nu arbetar med att utse 2019 års pristagare består av följande ledamöter:

Katarina Färnegårdh, Karolinska Institutet, Erik Björk, Uppsala universitet, Anders Karlsson, AstraZeneca, Anna Nordmark, Scandinavian Development Services, Fredrik Linder, Linköpings universitet, Thomas Hedner, Göteborgs universitet och Amelie Eriksson Karlström, Kungliga Tekniska högskolan. Apotekarsocieteten representeras av VD Karin Meyer och Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare.

I anslutning till det symposium som arrangeras för att hylla pristagaren anordnas även Young Scientist Day där unga forskare ges möjlighet att presentera sina vetenskapliga framsteg och diskutera aktuella frågor med pristagaren.

Forskare som fått både Scheele-priset och ett Nobelpris

Gregory Winter, forskningsledare vid MRC laboratory of molecular biology i Cambridge, fick Scheele-priset 1994 och Nobelpriset i kemi 2018.

Barry Sharpless, vid Massachusetts Institute of Technology fick Scheele-priset 1991 och Nobelpriset i kemi tio år senare, 2001, “för hans arbeten över kiralt katalyserade oxidationsreaktioner.”

Luc Montagnier, Institut Pasteur, belönades 1986 med Scheele-priset för upptäckten av humant immunbrist-virus (hiv). 2008 fick han även Nobelpriset i fysiologi eller medicin för samma upptäckt.

James Black, då vid Wellcome Research Labs, fick Scheele-priset 1983 och tilldelades 1988 Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av propanolol och syntetiseringen av magsårsmedicinen cimetidin.

Senast, 2017, gick priset till Charles L Sawyers vid Memorial Sloan Ketterering Cancer Center i New York. Här finns en förteckning över 1961–2015 års pristagare.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson