2014-09-02 15:17Pressmeddelande

Karin Meyer prioriterar tre frågor som ny VD för Apotekarsocieteten

null

Apotekarsocieteten är en ideell förening som samlar kompetenser från olika professioner i sitt nätverk för att tillsammans arbeta för att Sverige nu och i framtiden ska ha en bra utveckling och användning av läkemedel. I mitten av augusti tillträdde Karin Meyer som ny VD för föreningen.

- Flera förändringar står för dörren vilket leder till nya möjligheter och utmaningar för alla som arbetar inom läkemedelsområdet. Apotekarsocieteten är unik genom att samla kompetenser i hela läkemedelskedjan och jag ser tre frågor jag som ny VD kommer att prioritera, säger Karin. Dessa är:

  • Apotekarsocieteten kommer att ta en ledande roll i att på nationell bas säkerställa en hög kompetens inom en rad viktiga områden för att på lång sikt säkra Sveriges framtida position inom läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning. Utbildningarna inom dotterbolaget Läkemedelsakademin kommer att anpassas efter dessa nya förutsättningar.

  • Ett vetenskapligt råd med representanter från den forskande läkemedelsindustrin och universiteten kommer att bildas med syfte att öka kontaktytorna mellan industri, akademi och vård. Rådet kommer att verka för att stödja vissa forskningsområden som är viktiga för framtidens läkemedelsutveckling.

  • Framtidens läkemedelsbehandling kommer i högre utsträckning än idag att vara individanpassad. Detta i kombination med en åldrande befolkning som är än mer kunnig och påläst om sin läkemedelsbehandling ställer krav på en ökad samordning och samarbete mellan olika kompetenser och professioner inom apotek/sjukvård för att uppnå god effekt med behandlingen. Apotekarsocieteten kommer därför att arbeta för att apoteken ska vara en lagstadgad del av hälso- och sjukvården.

Karin Meyer har en bakgrund som VD för Pharmaconsulting Group och Quintiles AB. Hon har även arbetat som biträdande näringslivschef för Uppsala Universitet samt Läkemedelsverket och AstraZeneca.

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Telefon 08 – 723 50 42


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson