2014-01-29 09:45Pressmeddelande

Karin Meyer ny VD för Apotekarsocieteten

null

Ny VD för Apotekarsocieteten

Karin Meyer ny VD för Apotekarsocieteten.

Vi är mycket glada att kunna välkomna Karin Meyer som ny VD för Apotekarsocieteten. Karin har bred erfarenhet av att driva och utveckla verksamhet inom olika delar av läkemedelsområdet och har en mycket god kännedom om branschen i ett brett perspektiv från akademi, företag och myndighet, säger Apotekarsocietetens ordförande Eva Sjökvist Saers.

Farm. Dr. Karin Meyer är idag VD för två bolag inom Pharmaconsulting group koncernen; PCG Services AB som är ett CRO-företag inom kliniska prövningar samt PCG Solutions AB som utvecklar EDC system för kliniska prövningar. Dessförinnan har hon varit biträdande chef på Uppsala Universitet Innovation och under åren 1999-2009 arbetade hon på Quintiles bl a som VD i Skandinavien. Hon har en forskarutbildning från Uppsala universitet och har varit Post Doc vid UCLA.

Hennes erfarenhet och kompetens inom läkemedelssektorn ihop med hennes personlighet gör henne väl lämpad att leda och utveckla Apotekarsocieteten med dess mångfacetterade verksamhet och engagemang inom hela läkemedelsområdet, säger Eva Sjökvist Saers.

Jag är mycket glad och stolt över förtroendet att leda och vidareutveckla verksamheten till en modern medlemsorganisation och samtidigt värna och ytterligare befästa den anrika och starka förankring Apotekarsocieteten har inom hela läkemedelsområdet, säger Karin

Karin Meyer ersätter Andreas Furängen, som tidigare meddelat att han lämnar befattningen som VD den 30 april.

För mer information:
Eva Sjökvist Saers, styrelseordförande Apotekarsocieteten, 0706 80 47 47

Om Karin Meyer
Farm. Dr. Karin Meyer är idag VD för två bolag inom Pharmaconsulting group koncernen; PCG Services AB och PCG Clinical Services AB och har tidigare erfarenhet som biträdande chef för Uppsala Universitet Innovation och dess holdingbolag. Karin Meyer arbetade dessförinnan under 10 år på Quintiles med kliniska prövningar i Fas 1 och var under senare åren vd för Quintiles Scandinavia. Hon har vidare arbetat på AstraZeneca med hälsoekonomi inom kliniska prövningar och som handläggare på Läkemedelsverket. Karin Meyer är även ledamot i styrelser för ett flertal Life Science bolag.


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson