2023-03-16 14:11Pressmeddelande

GaBi-pris för nya sätt att utvärdera komplexa formuleringar

Porträtt: Caroline AlvebrattCaroline Alvebratt, disputerad apotekare och GaBi-pristagare 2022.

Styrelsen för Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsformulering har utsett Caroline Alvebratt till mottagare av GaBi-priset för hennes avhandling Advanced Methods for Evaluation of the Performance of Complex Drug Delivery System. I motiveringen poängteras hennes bredd och förmåga att förmedla vetenskap. Pristagaren själv lyfter betydelsen av goda samarbeten.

– Jag blev fantastiskt glad över att mitt arbete uppmärksammas! Det finns ju många andra som gjort ett fantastiskt arbete under sina studier så är ju en ära att får bli mottagare av detta pris. Jag vill passa på att tacka alla som har varit involverade i mitt doktorandprojekt, goda samarbeten är ju som bekant nyckeln till framgångsrik forskning, säger Caroline Alvebratt.

Förutom att avhandlingen spänner över ett brett område nämns särskilt att Caroline har deltagit i  flera samarbeten i motiveringen till priset. (Se hela motiveringen nedan.) Genom medlemskapet i Apotekarsocieteten blev hennes ansökan prioriterad vid stipendietilldelning och kunde bland annat resa till Australien för en forskningsvistelse.

Kan minska mängden djurförsök

Det Caroline Alvebratt har ägnat sig åt är att ta fram nya metoder för utvärdering  av läkemedelsformuleringar, vilket är viktigt för att i förväg kunna undersöka vad som kommer att hända med läkemedel som sväljs i till exempel tablettform.

– Väldigt mycket forskning riktas mot utvecklingen av nya läkemedelsformuleringar för svårlösliga ämnen, men metoderna man använder på labb för att utvärdera potentialen hos dessa är undermåliga, och utvecklade för mycket enklare beredningar. Vi har tagit fram nya metoder för att utvärdera dessa komplexa formuleringar som jag tror kommer kunna göra stor nytta för att komplettera befintliga tester. Bättre labbmetoder gör också att man kan minska mängden djurförsök, vilket är en viktig aspekt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Forskningen blev, som så ofta, följden av ett examensarbete då forskningsintresset fördjupades.

– Det var tydligt att det finns mycket jobb kvar att göra för att får fram den optimala formuleringen till en viss substans. När jag blev klar som apotekare visste jag att jag ville ägna mig åt forskning. Jag fick sedan möjligheten att börja doktorera i ett tvärvetenskapligt projekt hos två fantastiska kvinnor, Prof. Christel Bergström och Maria Strömme, och här är vi nu, säger Caroline Alvebratt.

Effektiv framtagning av nya beredningar

Det är just i Christel Bergströms labb som hon har fortsatt efter disputationen.

– Jag har dels jobbat som labbchef i Prof. Christel Bergström labb på Uppsala Universitet, och dels för ett nytt, spännande start-up-bolag Enphasys. Det är väldigt roligt att få jobba med något som jag tror kommer kunna bidra till en mycket mer effektiv framtagning av nya läkemedelsberedningar, säger Caroline Alvebratt.

 

Hör mer av Caroline Alvebratt

Prisutdelningen sker vid ett event för yngre forskare hos Apotekarsocieteten den 22 maj. Då kommer Caroline Alvebratt presentera sin forskning. Anmäl dig här:

Opportunities after PhD and Post doc studies

 

GaBi-priset 

2022 års motivering:

 ”Caroline Alvebratts avhandling är av hög kvalitet och hon har i sin avhandling uppvisat en bredd då avhandlingens arbete spänner från formulering till in vitro-karakterisering och in vivo-försök. Carolines avhandling är mycket välskriven och visar på en mycket god förmåga att kunna förmedla vetenskap. Caroline har i sitt avhandlingsarbete drivit både nationella och internationella samarbeten och har bland annat varit på en sex månaders forskningsvistelse i Australien.”

Detta är GaBi-priset

Namnet GaBi kommer ifrån Galenisk farmaci och Biofarmaci. Priset delas ut till årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt universitet, i samarbete med företag inom life science som genom sin medverkan möjliggör att ett penningpris utdelas till pristagaren.

Prissumman är 15 000 kronorOm Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik -från forskning till användning. En oberoende plattform för ökad kunskap, nätverkande och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Dotterbolaget Läkemedelsakademin erbjuder kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz