2019-09-30 08:30Pressmeddelande

Diabetes, antibiotikaresistens och kommunikation lyfts på apoteksbranschens mässa

null

För andra året i rad slås portarna upp för Apoteksforum – den kombinerade mässan och konferensen för apoteksbranschens personal som hålls på Kistamässan den 26–27 november.

– Kunskap, inspiration och utveckling är vad Apoteksforum som mötesplats erbjuder medarbetare på apotek över hela landet, säger Maria Mårfält, verksamhetschef på Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten som står för de kompetenshöjande inslagen under Apoteksforum.

Läkemedelsakademin är medarrangör av Apoteksforum och står som garant för att kompetensutvecklingen är anpassad för anställda på apotek. Under de två dagarna arrangeras ett flertal seminarier där två aktuella ämnen är diabetes och antibiotikaresistens.

– Diabetiker är en vanlig och växande patientgrupp på våra apotek, säger Maria Mårfält. Under senare år har det kommit nya behandlingsmetoder och hjälpmedel som apoteksmedarbetare kan ha stor nytta av att lära sig mer om.

Antibiotikaresistens är ett annat högaktuellt ämne där det är viktigt för apotekspersonal att hålla sig uppdaterade. Ny forskning visar att antibiotikabehandling oftast kan ges under kortare tid än som tidigare varit praxis – utan att kvaliteten på behandlingen försämras. Gunilla Skoog Ståhlgren från Folkhälsomyndigheten föreläser om nya rekommendationer och Karin Pesula från Kronans Apotek utvecklar hur dessa rekommendationer implementeras på apotek.

I övrigt på programmet kan nämnas nya rön och erfarenheter kring kommunikation i patientmötet på apotek från bl.a Danmark och Norge.

Den uppskattade tävlingen Årets Kompetensapotek återkommer och åtta lag kommer att göra upp om titeln 2019. Tävlingen genomförs i form av en frågesport och innehållet fokuserar på olika delar av läkemedelsområdet med tyngdpunkt på kundmötet på öppenvårdsapotek.

Utöver seminarierna samlas ett stort antal utställare med koppling till de produkter och tjänster som är relevanta för apoteksaktörerna.

Apoteksforum genomförs i år för andra året och har en utställningsdel och en konferensdel med seminarier och föreläsningar och arrangeras av Bra Mässor i samarbete med Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin. Andra partners är Svensk EgenvårdSveriges ApoteksföreningSveriges Farmaceuter, och Farmaceuter utan gränser. Mediepartner är Läkemedelsvärlden.

Apoteksforum 2019 arrangeras på Kistamässan i Stockholm 26–27 november. Ta del av programmet och registrera dig här.

För ytterligare information, kontakta, Maria Mårfält, verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten, 0702-334808

För information och frågor kring utställningen eller arrangemanget utöver seminarieprogrammet, kontakta Peter Näsman eller Lissi Kylén på Bra Mässor

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson