2018-06-12 08:29Pressmeddelande

Dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018

null

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018.

Syftet med priset, som delas ut av Apotekarsocieteten, är att lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna.

– Vi vill synliggöra informationsinsatser som leder till att patienter använder sina läkemedel på ett för dem optimalt sätt och därmed får maximal nytta av sin behandling, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Exempel på tävlingsbidrag kan vara digitala lösningar i form av appar och webbplatser som stärker patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling.

– Vi vill premiera de goda insatser som görs på det här området, säger Karin Meyer. Vårt mål är att bidra till dialogen om vad som är bra patientinformation, utifrån ett perspektiv av kunskap om läkemedel och engagemang för patienterna.

Bidragen bedöms utifrån en rad kriterier, bland annat interaktivitet, kunskapsbyggande och tillgänglighet. Även designen, innehållet och helhetsintrycket vägs in i bedömningen.

Juryn som kommer att bedöma de inskickade bidragen består av:
• Mikael Hoffmann, med.dr., chef för NEPI
• Stig Nyman, tidigare ordförande i Handikappförbunden och landstingspolitiker
• Joakim Söderberg, leg. apotekare, grundare Health Solutions AB, styrelseledamot Apotekarsocieteten
samt representanter från Sektionen för läkemedelsinformation och SKL.

För information om hur och när tävlingsbidragen ska lämnas in – se mer på apotekarsocieteten.se

Priset för Bästa patientinformation delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.

I år sker prisutdelningen den 20 september på Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018 som arrangeras av SKL och äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Här kan du läsa om förra årets vinnare.


För mer information om priset
Kia Rönngard, ordförande Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten, 070–887 75 50

För mer information om Apotekarsocieteten
Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, 076–855 96 48

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson