2017-06-19 12:57Pressmeddelande

Dags att nominera till Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation

null

För första gången delar Apotekarsocieteten i år ut priset för Bästa patientinformation. Efter tio år med priset för Bästa bipacksedel tar Apotekarsocieteten ett steg framåt och utlyser ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna.

– Syftet med priset är att synliggöra informationsinsatser som leder till att patienter använder sina läkemedel på ett för dem mer optimalt sätt och på så sätt får maximal nytta av sin behandling, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Exempel på bidrag kan vara digitala lösningar i form av appar och webbsajter som stärker patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling.

– Vi vill premiera de goda insatser som görs för bättre patientinformation, utöver de lagstyrda bipacksedlarna och förpackningarna. Vårt mål är att bidra till dialogen om vad som är bra patientinformation, utifrån ett perspektiv av kunskap om läkemedel lika mycket som engagemang för patienten, säger Karin Meyer.

Juryn som kommer att bedöma de inskickade bidragen består av:

 • Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten - prisutdelare
 • Mikael Hoffmann, VD, NEPI
 • Christina Knight, creative direktor, UKnight
 • Stig Nyman, tidigare ordförande Funktionsrätt Sverige (fd Handikappförbunden) och landstingspolitiker
 • Joakim Söderberg, grundare Health Solutions, styrelseledamot Apotekarsocieteten
 • Representanter från Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:

 • Tillgänglighet – digitalt/analogt, flera språk
 • Interaktivitet – patientsupportprogram, engagemang
 • Kunskapsbyggande

 • Uppdatering över tid

 • Effekt och resultat

 • Design och innehåll

 • Helhetsintryck

Vilka bidrag kan tävla?
Priset syftar till att höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort. Gäller informationen ett receptbelagt läkemedel ska detta vara registrerat och godkänt för försäljning i Sverige.

Hur och när skickas ett bidrag in?
Bidrag skickas in till frida.wallentin@apotekarsocieteten.se. Sista dag för att skicka in ett bidrag är 29 september.

Hur ska ett bidrag presenteras?
Bidraget ska presenteras på en A4-sida som kompletteras med själva caset man tävlar med.

När presenteras de nominerade bidragen och när presenteras vinnaren?
13 oktober presenteras de nominerade bidragen som tävlar om priset på apotekarsocieteten.se. Priset kommer att delas ut på Läkemedelskongressen 7 november.

Vad består vinsten av?
Vinnaren får ett inramat diplom samt presentera sitt vinnande bidrag under Läkemedelskongressen den 7 november. Tävlingen bevakas också av Läkemedelsvärlden.se, en välbesökt nyhetssajt som bevakar hela läkemedelsområdet. Vidare består vinsten av ett medlemskap i Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelsinformation.

För mer information om priset, kontakta:

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, karin.meyer@apotekarsocieteten.se,
0768 55 96 48

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig Apotekarsocieteten: birgitta.karpensjo@apotekarsocieteten.se,
0708 14 12 71

Lars Dagerholt, Ordförande Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten: lars@work.se,
0727 42 35 00

Priset för Bästa patientinformation delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.

Information om priset hittar du även här

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson