2020-10-29 09:00Pressmeddelande

Apoteksdagen – nytt aktualitetsmöte för farmaceuter

Nu lanserar Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening ett helt nytt möte för dig som farmaceut på apotek! Den 26 november arrangeras den första Apoteksdagen som ett kostnadsfritt online-möte.

Under Apoteksdagen lyfts och diskuteras aktuella ämnen som är viktiga för dig som arbetar som farmaceut på apotek.

Årets möte berör naturligtvis coronapandemin och mer specifikt apotekens roll under den. Andra högaktuella ämnen är den ökade distanshandeln och farmaceutisk rådgivning på nätet, liksom vad man som farmaceut på apotek kan göra när kunder i allt högre utsträckning efterfrågar ”gröna” och hållbart tillverkade läkemedel.

– Målsättningen är att ge en uppdaterad bild av viktiga frågeställningar som vi tror berör apoteksfarmaceuter, säger Maria Mårfält, verksamhetschef på Apotekarsocieteten. Det är värdefullt för branschen med en arena för apoteksspecifika frågor.

Apoteksdagen är som sagt ett gemensamt arrangemang av Apotekarsocieteten, fackförbundet Sveriges Farmaceuter och branschorganisationen Sveriges Apoteksförening.

– Genom att samarbeta fångar vi lättare upp vad som är aktuellt inom läkemedelsområdet och tar del av de gemensamma nätverk vi har tillsammans, säger Maria Mårfält.

Apoteksdagen är ett kostnadsfritt möte och riktar sig främst till farmaceuter som arbetar på apotek. Här kan du läsa mer om mötet och hela programmet, samt hur du anmäler dig. 

Välkommen att boka din plats! 

Ämnen

 


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.