2023-10-30 14:15Pressmeddelande

Apotekarsocietetens vd Robert Kronqvist slutar

Robert Kronqvist har meddelat att han kommer att lämna Apotekarsocieteten våren 2024. Han kommer fortsätta agera som vd fram till och med maj och bland annat hantera föreningens fullmäktige. Styrelsen har redan startat rekryteringsprocessen för att hitta en ny vd.

— Vi beklagar att Robert väljer att lämna posten som vd för Apotekarsocieteten. Han har under sin tid här varit med och drivit igenom flera större förändringar. Vi vill passa på att tacka honom för hans insatser, säger Torkel Gren, ordförande i Apotekarsocietetens styrelse.

Apotekarsocieteten har en mångfasetterad och spännande verksamhet med många intressenter och är en viktig samtalspart för alla verksamma inom läkemedelsområdet. Inom läkemedelsområdet samsas forskning och innovationer med diskussioner om hur läkemedlen ska räcka till. Apotekarsocieteten omfattar helheten genom att föreningen stöttar forskning, sprider kunskap och deltar i diskussionen om läkemedel i samhället.

— Vi kommer nu söka en vd som kan fortsätta utveckla och positionera Apotekarsocieteten, både ur ett kommersiellt och föreningsperspektiv, säger Torkel Gren.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik -från forskning till användning. En oberoende plattform för ökad kunskap, nätverkande och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Dotterbolaget Läkemedelsakademin erbjuder kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Teresa Matérn
Kommunikationschef
Teresa Matérn