2014-11-13 09:42Pressmeddelande

Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci utlyser pris för bästa kundinsats på apotek


Att jobba på apotek är att göra skillnad i enskilda människors vardag och hjälpa dessa till en bättre hälsa och välbefinnande. Det kan handla om allt från att ge avancerad medicinsk rådgivning om en TNF-alfa hämmare till att ge information om viktiga produktskillnader mellan hudvårdsprodukter. Båda lika viktiga för att hjälpa den enskilde individen på dennes villkor och med deras frågeställningar. Här är den kompetens och det bemötande som farmacevter och övrig personal på apotek visar avgörande för ett lyckat kundmöte! I dessa möten finns möjligheter för alla som arbetar på apotek att göra det lilla extra. Dessa insatser vill vi se mer av ute på Sveriges apotek och låta dem spridas vidare som goda exempel. De insatser vi gör kan bidra till ett bättre liv!

För att stimulera till att dela med sig av dessa goda insatser på apotek inbjuder Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten till nominering för två priser om 10 000 kronor vardera. Syftet är att lyfta fram och premiera goda insatser på apotek. Efter nominering, tillfaller dessa kundpriser två apoteksanställda som gjort skillnad för en kunds välbefinnande och hälsa genom rådgivning och engagemang i en receptexpedition respektive inom egenvård.

- Vi vill med detta pris lyfta fram den roll som apoteken har och bör ha än mer i vårdkedjan för en säker läkemedelsanvändning, säger Karin Myer VD för Apotekarsocieteten.

För att kunna bli nominerad/eller nominera sig själv, ska en apoteksanställd ha gjort en extraordinär insats för en kund inom receptexpedituren eller inom egenvården. Insatsen ska ha utförts av en anställd på ett apotek under arbetstid under detta år.Nomineringar kan göras senast den 14 december 2014 till marie.montelius@lakemedelsakademin.se   Se även www.apotekarsocieteten.se

Vinnarna kommer att presenteras på Apotekarsocietetens hemsida under december månad.

Juryn som utser de två vinnarna består av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten: Sara Claesson, (ordförande), Barbro Forsberg, Ludde Möller, Robert Svanström, Carin Svensson och Maria Wiberg.

För ytterligare information:
Sara Claesson, Ordförande, Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten
070-838 08 87

Robert Svanström, Ledamot, Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten
070-521 12 56

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08-723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson