2014-05-28 09:15Pressmeddelande

Apotekarsocieteten valde ny styrelse och slog fast verksamhetsplanen för den kommande tvåårsperioden

Vid sitt fullmäktige den gångna helgen valde Apotekarsocieteten ny styrelse och slog fast verksamhetsplanen för den kommande två-årsperioden. Det blev omval för ytterligare en period av sittande ordförande Eva Sjökvist Saers, därutöver valdes fyra nya ledamöter (Gunilla Andrew Nielsen, Claes Post, Annika Svedberg och Joakim Söderberg) och fyra ledamöter valdes om. Under året tillträder som tidigare meddelats Karin Meyer som VD efter Andreas Furängen som slutade den 30 april. Karin tillträder den 11 augusti då vi återkommer med mer information.

Apotekarsocietetens styrelse 2014-2016

Ordförande:
Eva Sjökvist Saers, APL

Ledamöter:
Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket (nyval)
Märit Johansson, Karolinska Institutet Science Park
Claes Post, ALMI Invest (nyval)
Annika Svedberg, Apotek Hjärtat (nyval)
Joakim Söderberg, Health Solutions (nyval)
Lars-Åke Söderlund, Apoteket
Inger Torpenberg, Svensk sjuksköterskeförening
Mervi Vasänge, Åbo Akademi

För ytterligare information kontakta kommunikationschef Birgitta Karpesjo, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 42


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson