2013-03-21 09:00Pressmeddelande

Apotekarsocieteten utlyser stipendier för fort- och vidareutbildning

Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse
Stiftelsen har till ändamål att i första hand utdela understöd till efterlevande efter apoteksanställda apotekare och i andra hand stödja vidareutbildning av apotekare i form av kurser, konferenser eller studiebesök/studieresor.

Apotekarsocietetens understödsstiftelse
För fort- och vidareutbildning av farmacevter som arbetar på apotek

Farmacevternas sjukkassa
För farmacevter inom området läkemedelsanvändning

Apotekarsocietetens stipendium för fort- och vidareutbildninG
För medlemmar i Apotekarsocieteten som är yrkesverksamma oavsett yrkesutbildning

Sista ansökningsdag för samtliga stipendier är 31 mars. För mer information och ansökan se här

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson