2016-10-31 13:15Pressmeddelande

Apotekarsocieteten satsar nytt inom egenvårdsområdet

Behandling med receptfria läkemedel är en del av vårdkedjan och där kompetenssäkring av egenvårdsrådgivare är en viktig komponent. För att bidra till detta vidgar Apotekarsocieteten sin satsning ”Professioner i samverkan” till att inbegripa även egenvården. Ett första steg är att föreningen via dotterbolaget Läkemedelsakademin utvidgar sitt erbjudande av e-utbildningar till området egenvård på apotek genom förvärv av ett 50-tal utbildningar från eduDoc. Utbildningarna kommer att ytterligare vidareutvecklas och tillhandahållas i Läkemedelsakademins regi från och med början av 2017.


- Egenvård är ett växande område och det finns även hos gemene man ett ökat intresse för friskvård och egenvård. Även receptfria läkemedel är potenta produkter som rätt använda gör stor nytta men fel använda kan bidra till ohälsa. Att säkerställa kompetensen i hela vårdkedjan och då även inom detta område ser vi som viktigt, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Sedan tidigare har Apotekarsocieteten ett stort utbud av e-utbildningar i farmakoterapi för apotekspersonal och annan vårdpersonal.

Läs mer om våra e-utbildningar inom farmakoterapi här

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson