2017-04-03 08:19Pressmeddelande

Apotekarsocieteten samlar styrkorna för att ta EMA till Sverige

null

Konkurrensen om EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, hårdnar.

Sedan Storbritannien nu formellt inlett sitt utträde ur EU kämpar över 20 länder för att få bli nytt värdland för den betydelsefulla myndigheten.

Nu samlar Apotekarsocieteten de svenska styrkorna i EMA-kampen och bjuder in till frukostmöte med rubriken ”Vad händer och hur kan vi bidra?”

– Självklart vill vi göra allt som står i vår makt. Skulle vi lyckas med att få EMA till Sverige skulle det betyda ett jättelyft för Sverige som läkemedelsnation, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten har sedan det stod klart att Storbritannien lämnar EU tagit aktiv del i arbetet för att få EMA till Sverige. Konkurrensen är hård, men Karin Meyer är försiktigt optimistisk.

– Det finns flera länder som uppfyller de formella kraven, men vi menar att Sverige har unika styrkor, säger hon. Exempelvis att det svenska Läkemedelsverket åtnjuter den största respekt och är den europeiska läkemedelsmyndighet som vid sidan av värdnationen anförtros flest uppdrag från EMA.

Vid frukostmötet som äger rum i morgon, den 4 april, medverkar Christer Asp, som leder regeringens EMA-sekretariat, och Maria Lönn, processledare för regionala och lokala insatser, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Att den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC redan ligger i Sverige har lyfts fram som något som ökar Sveriges chanser att bli värdland åt EMA.

– Det finns absolut synergieffekter, men säkert finns det också de som argumenterar för att EMA bör placeras i något av de länder som ännu inte har någon europeisk myndighet, säger Karin Meyer.

Det som Apotekarsocieteten framförallt vill lyfta i EMA-diskussionen är vad Sverige som internationellt framstående forsknings- och kunskapsnation kan bidra med till den europeiska läkemedelsmyndighetens arbete.

– EMA:s ledande läkemedelsexperter behöver inte bara bostäder och skolor, de ska också kunna verka i en vetenskaplig miljö där de livsviktiga investeringarna i forskning, utveckling och innovation fortsätter, säger Karin Meyer. Det är tack vare investeringar som gjordes för 20–30 år sedan som vi skördar framgångar inom det här området idag. Utan den framsyntheten hade vi aldrig kunnat vara med och tävla om EMA.


Om de europeiska regeringscheferna, kanske redan i juni, säger ja till Sverige som nytt EMA-land placeras myndigheten i Norra Hagastaden, ett område som just nu tar form intill Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset.

Frukostseminariet är tisdag den 4 april kl 8.00-9.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A

Press anmäler sig till birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Övriga anmäler sig via denna länk

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson