2016-06-20 13:00Pressmeddelande

Apotekarsocieteten inrättar vetenskapligt råd för läkemedelsforskning

null

- Det finns behov av en oberoende arena där olika delar inom läkemedelsforskning i Sverige kan mötas. En mötesplats där akademi, vård och näringsliv kan diskutera och verka för framtidens forskning inom området. Apotekarsocieteten är genom sitt fokus på läkemedel från tidig utveckling till användning och sitt oberoende en aktör som har förutsättningar att bidra till att synliggöra svensk läkemedelsforskning i sin helhet för politiker och andra beslutsfattare, säger VD Karin Meyer. För att möjliggöra detta har vi inrättat ett vetenskapligt råd som ska vara vägledande i detta arbete.

Apotekarsocieteten har som ideell oberoende förening i sin ändamålsparagraf som är satt av regeringen att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I syfte att stärka föreningens vetenskapliga profil och engagemang har ett vetenskapligt råd inrättats. Genom detta arbete vill Apotekarsocieteten att forskning kring prioriterade områden inom läkemedelsområdet belyses, kommuniceras och synliggörs för politiker och beslutsfattare och därmed öka kunskapen kring nyttan av en stark nationell forskning inom läkemedelsområdet.

Medlemmar i Apotekarsocietetens vetenskapliga råd:

Professor Amelie Eriksson Karlström
PhD Torkel Gren, Recipharm AB
Professor Stefan James, Uppsala Universitet/UCR
PhD Annika Jenmalm Jensen, Karolinska Institutet/Sci Life Lab
Docent Sven Kjellström, Lunds Universitet
PhD Sofia Kälvemark Sporrong, Köpenhamns Universitet
PhD Karin Meyer, Apotekarsocieteten
Docent Carlos Vaca Falconi, Apotekarsocieteten

Ordförande för rådet är Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson