2017-11-20 18:46Pressmeddelande

Apotekarsocieteten gratulerar Amsterdam till värdskapet för EMA

null

I och med utfallet av omröstningen vid Allmänna rådet den 20 november står det klart att den europeiska läkemedelsmyndighetens nya adress inte är Stockholm, utan Amsterdam. Ett intensivt påverkansarbete på flera nivåer är till ända och Apotekarsocieteten nödgas konstatera att det inte räckte hela vägen.

– Självklart hade vi helst sett att EMA hade hamnat i Stockholm, men nu har valet blivit Amsterdam. Vår starka övertygelse är ändock att Sverige och det svenska Läkemedelsverket även framgent kommer att vara en viktig aktör i läkemedels-Europa, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Ända sedan britterna röstade för ett utträde ur den Europeiska unionen har Apotekarsocieteten tagit aktiv del i kampen för att få EMA till Sverige. Det har handlat om såväl formella som informella kontakter och om att, som alltid, utgöra den oberoende plattform som kan mobilisera styrkor från flera olika intressenter och yrkesgrupper på läkemedelsområdet.

– Vi visste att konkurrensen skulle vara stenhård men hade hoppats att Sveriges långa tradition inom life science och den vetenskapliga miljö vi kan erbjuda skulle väga tyngre, säger Karin Meyer.

Nu tar en ny fas i omlokaliseringsprocessen vid och en av de kritiska faktorerna är hur stor andel av EMA:s personal som väljer att följa med till Amsterdam, något som anses vara avgörande för att myndighetsarbetet inte ska tappa fart.

– Det är inte alls otänkbart att Läkemedelsverket, som enligt EMA:s högste chef Guido Rasi är Europas starkaste nationella läkemedelsmyndighet, kommer att konsulteras i ännu större omfattning än vanligt under en övergångsperiod, säger Karin Meyer som understryker vikten av att alla medlemsstater nu gör sitt yttersta för att underlätta för Nederländerna som nytt värdland för EMA.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson