2017-11-08 15:12Pressmeddelande

Apotek Hjärtat Östergötlands Hjärtan är Årets Kompetensapotek 2017

null

För tredje året anordnades tävlingen Årets kompetensapotek under Läkemedelskongressen. I år var intresset stort och de totalt åtta platserna blev snabbt full. De åtta lagen kom från fem olika apotekskedjor.

- Syftet med tävlingen är lyfta fram vikten av kompetens hos apotekens medarbetare. Det är med sina medarbetares kompetens som apoteken är en viktig del i att främja en god läkemedelsanvändning. säger Marie Eklund verksamhetschef på Apotekarsocieteten och den som initierat tävlingen.

Årets vinnare är Apotek Hjärtat Östergötlands Hjärtan från Linköping. I laget ingick Mary Hagelin Emilsson, Tatjana Lindståhl och Oskar Dixelius.

Vinnarna av Årets kompetensapotek 2017 erhåller, förutom ära och berömmelse, biljetter till kommande Läkemedelskongress samt ett inglasat diplom att sätta upp i kundutrymmet.

Tävlingen har initierats av Apotekarsocieteten och har som syfte att främja en god läkemedelsanvändning och kunskaps- och kompetensutveckling. Åtta lag från fem apotekskedjor deltog med följande fördelning: Apoteket AB, 2 lag inklusive förra årets vinnarlag; Apotea, 1 lag; Kronans Apotek, 2 lag; Apotek Hjärtat, 2 lag: Apoteksgruppen, 1 lag.

Vinnare av Årets kompetensapotek 2016 var Apoteket AB Juwelerna Borås, vinnare 2015 Apoteksgruppen Stora Höga.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson