2013-09-02 16:00Pressmeddelande

Andreas Furängen lämnar Apotekarsocieteten efter tio år som VD

null

Andreas Furängen har efter 10 framgångsrika år som VD bestämt sig för att det är dags att gå vidare. Detta görs i största samförstånd med styrelsen och dess ordförande Eva Sjökvist Saers. Andreas Furängen kvarstår fullt ut i sin tjänst till ny VD är på plats, eller senast 30 april 2014 då han lämnar Apotekarsocieteten. Andreas har för avsikt att vara behjälplig med introduktionen av ny VD även efter det att han lämnat Apotekarsocieteten, om så efterfrågas. Processen med att rekrytera en ny VD till Apotekarsocieteten har initierats.

 - Att vara VD för Apotekarsocieteten har gett mig ett enormt kontaktnät och möjlighet att fördjupa mig i olika delar av det mångfacetterade läkemedelsområdet. Det har varit både utmanande och lärorikt och faktiskt det roligaste jag hittills gjort i min karriär. Jag är inne på mitt tionde år som VD för Apotekarsocieteten och tycker att det är dags för någon annan att ta över. Verksamheten går bra och ekonomin är stabil. Jag kommer att kunna göra ett avslut för verksamhetsåret 2013 och förhoppningsvis även en bra överlämning till min efterträdare. Jag har en del planer för framtiden och hoppas få möjlighet att ta tillvara på mina erfarenheter inom någon del av läkemedelsområdet, säger Andreas Furängen.

 - Andreas Furängen har gjort en fantastisk insats som VD för Apotekarsocieteten under tio år. Det har hänt mycket i vår bransch under dessa år med stora förändringar inom läkemedelsindustrin,
apoteksmarknadsomreglering, utveckling inom vård och landsting vad gäller läkemedelsförsörjning och användning och förändringar i myndigheters roller och ansvar. Allt detta leder till nya behov och krav inom kompetensutveckling och där spelar Apotekarsocieteten, tillsammans med Läkemedelsakademin och Läkemedelsvärlden, en viktig roll. Genom Andreas har Apotekarsocieteten vidareutvecklats och har idag en mycket bred verksamhet och vi är en viktig mötesplats för alla som är engagerade inom läkemedelsområde, säger Eva Sjökvist Saers, styrelseordförande för Apotekarsocieteten.

Frågor besvaras av

Andreas Furängen, VD 08 723 50 61 

Eva Sjökvist Saers, Styrelseordförande 0706 80 47 47


Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson