2014-03-31 15:07Pressmeddelande

4th conference on Clinical Trials in the Nordic Countries -

null

Vad kan Norden som region erbjuda när det gäller kliniska prövningar? Vad är vi bra på och hur kan vi samarbeta och lära av varandras goda exempel? Konferensen, som hålls på engelska, är uppdelad i två programblock:

 • Initiatives to Facilitate and Increase Clinical Research in the Nordic Countries
  Här belyser vi ett antal pågående initiativ för samarbete och goda exempel i arbetet inför och under en klinisk prövning. Några knäckfrågor som kommer att diskuteras är:
  - patientrekrytering – hur når vi patienterna?
  - elektroniska system för registrering och hantering av studiedata – krav och användning
  - studiekontrakt – hur får vi ihop de globala företagens vilja till enhetlighet med de lokala lagarna och regelverken, för att få kontrakten på plats så snabbt och smidigt som möjligt?

 • Nordic regulatory authorities and EMA – updates and news
  Representanter från både nationella nordiska myndigheter och från EMA presenterar sina aktuella perspektiv på kliniska prövningar, och deltar också i paneldebatt för frågor och diskussion.

För fullständigt program och mer information se
http://www.lakemedelsakademin.se/CTNordic2014 eller läs mer direkt i bifogat konferensprogram.

För ytterligare frågor kontakta Louise Lunt, louise.lunt@lakemedelsakademin.se, tel 08 723 50 46

Press som vill ta del av konferensen kontaktar på förhand kia.olsson@lakemedelsakademin.se, tel 08 723 50 51

Programmet är framtaget i samarbete med:
Sektionen för klinisk prövning inom Apotekarsocieteten 
Läkemedelsverket
Vinnova
Sundhetsstyrelsen, Danmark
Pharma Industry, Finland
LMI - Legemiddelsindustrien, Norge


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson