2015-01-27 09:40Pressmeddelande

2015 års Scheelepris till professor Robert S Langer

null

Pionjär inom drug delivery

Langers forskning går ut på att utveckla nya sätt att ge känsliga läkemedel som inte kan tas som tabletter, utan att behöva injicera. Som exempel kan nämnas insulin, tillväxtfaktor, vissa cancerläkemedel och vacciner. Han har utvecklat nya polymera material för detta ändamål som gör det möjligt att tillföra läkemedel direkt till det ställe i kroppen där det ska verka och även bestämma hastigheten för dess frisättning, sk controlled release. Professor Langer har publicerat mer än 1200 vetenskapliga artiklar, har över 1000 patent och patentansökningar varav fler än 250 har licencierats eller sub-licensierats till olika företag inom bla läkemedelsbranschen och han har även själv grundat ett flertal företag. Han är den absolut mest citerade ingenjören i historien.

Professor Langer får årets Scheelepris för extraordinära insatser inom det farmacevtiska vetenskapsområdet. Professor Langer är en pionjär inom läkemedelstillförsel, inkluderande kontrollerad frisättning (controlled release) och icke-invasiva leveranssystem, över komplexa barriärer i kroppen. Hans innovationer har lett till förbättrade behandlingsmetoder och räddat livet på många patienter. Dessutom är Professor Langer också känd som en föregångare inom vävnadsteknik och regenerativ medicin

”I am honored to accept the prize and I look forward to visiting Stockholm in November” säger professor Langer.

- Professor Langer har med sitt arbete gjort värdefulla insatser som gör det möjligt att rikta läkemedel och dess effekt till mer specifika mål. Med sin utveckling har han även möjliggjort att känsliga molekyler kan formuleras till mer patientvänliga produkter än injektionsläkemedel, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Priset kommer traditionsenlig att delas ut under 2015 års Scheele Symposium som hålls den 19 november i Stockholm.


För mer information kontakta

Lilian Walther Jallow, Vetenskaplig Sekreterare
lilian.walther-jallow@lakemedelsakademin.se, 08-723 50 10

Karin Meyer, VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 61

Birgitta Karpesjö, kommunikationschef
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 42

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson