2013-02-07 09:00Pressmeddelande

2013 års Scheelepris till professor Garret A FitzGerald

null

Belyser läkemedels verkningsmekanismer och säkerhet

Professor Garret A FitzGerald vid University of Pennsylvania, USA, har utsetts till 2013 års
Scheelepristagare. Motiveringen till utmärkelsen lyder:

”För ett translationellt sätt att belysa läkemedels verkningsmekanismer och ett omfattande bidrag till utvecklingen av lågdosaspirin som en strategi för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Professor FitzGerald var först med att förutse och förklara risken för hjärtkärl komplikationer vid användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID, inkluderande de selektiva för COX-2, och etablerade därmed ett helt nytt sätt att betrakta läkemedelssäkerhet. Förutom dessa bidrag har professor FitzGerald också gjort upptäckter grundläggande för vår förståelse av hur centrala och perifera klockor interagerar och hur dysfunktion i perifera klockor kan påverka anlag för kardiometabol sjukdom "

I am honored and delighted. I look forward to visiting Stockholm in November säger professor FitzGerald.

Garret A FitzGerald är professor vid Medicinska och Farmakologiska Fakulteten samt McNeil Professor i Translationell Medicin och Terapi, vid University of Pennsylvania, USA

Priset kommer traditionsenlig att delas ut under 2013 års Scheele Symposium som i år hålls den 13 november, i samband med Apotekarsocietetens Läkemedelskongress på Stockholm Waterfront Congress Center.

För merinformation kontakta
Lilian Walther Jallow, sekreterare i Scheele kommittén, Apotekarsocieteten
08-723 50 10, 076-535 55 10, Lilian.Walther-Jallow@lakemedelsakademin.se

 

Fakta om Scheelepriset

Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele och har sedan 1961 tilldelats framstående läkemedelsforskare. Scheelepriset omfattar en medalj, ett diplom och en prissumma om 200 000 SEK. Tidigare pristagare är bland andra Sir James W Black, Wellcome Research Labs, UK (1983), professor Luc Montagnier, L’Institute Pasteur, Frankrike (1986) och professor K. Barry Sharpless, The
Scripps Research Institute, USA (1991), Samtliga dessa tre har senare tilldelats Nobelpriset. Pristagare senaste gången priset delades ut var Professor Kathleen M Giacomini, University of California, USA (2011). Den ende svensk som hittills fått priset är professor Mathias Uhlén, Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige (2007).

Fakta om Scheele

Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) föddes i Stralsund som på den tiden tillhörde Sverige, och var verksam i Sverige som apotekare och kemist från 1757 och fram till sin död i Köping 1786. Scheele var en av Europas mest framstående kemister och utförde en stor mängd experiment. och upptäckte ett flertal nya substanser. Hans upptäckt av det ämne som senare skulle kallas syre, 1772-1773,
publicerades år 1777 i hans avhandling Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer. Scheele upptäckte även flera andra grundämnen till exempel barium, klor, mangan, molybden och volfram samt många viktiga organiska syror.

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden, samt böcker, och är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson