2023-03-07 11:27Nyheter

Träffa Apotekarsocieteten på Pharmada i Uppsala

Porträtt Kristina JernKristina Jern, verksamhetschef Apotekarsocieteten

Hur ska du skapa och underhålla din karriär? Den frågan ställer Apotekarsocieteten till farmaceutstudenter inför Pharmada i Uppsala. Studenterna förväntas förstås inte ha svaret, utan tanken är att ge tips om hur ett nätverk kan hjälpa, berättar Kristina Jern, verksamhetschef på Apotekarsocieteten, som kommer vara på plats på arbetsmarknadsdagen.

Vi vill att blivande farmaceuter ska känna till oss och förstå värdet av ett nätverk och möjligheten att kompetensutveckla sig via oss under yrkeslivet. Nätverk är viktigt för att kunna ta nästa steg i karriären, säger Kristina Jern.

Apotekarsocieteten erbjuder också stipendier för att uppdatera eller fördjupa sina kunskaper. Det finns alla möjligheter att söka stipendium även efter studietiden.

Det kan handla om att gå en utbildning eller åka på en kongress. Medlemmar har större möjlighet att få stipendier vid samma meriter, så det kan löna sig ganska fort att bli medlem. Glädjande nog vet fler och fler om möjligheten att söka stipendier via oss. Vi delade ut stipendier för ungefär 7 miljoner kronor för fort- och vidareutbildning förra året.

Apotekarsocietens egna kompetensutvecklande aktiviteter är dessutom oftast kostnadsfria för medlemmar. Studenter och yngre yrkesverksamma kan också bidra med mycket själva om de vill engagera sig, menar Kristina Jern. Till exempel som särskilda studeranderepresentanter i en sektion.

Ni studenter är mycket viktiga medlemmar som tillför ny kunskap och nytt sätt att tänka. Vi behöver er för att föreningen ska utvecklas. Mixen av alla medlemmars erfarenhet är en del i vår unicitet!

Du möter Kristina Jern och flera av föreningens medlemmar på Hubben i Uppsala den 9 mars.Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik -från forskning till användning. En oberoende plattform för ökad kunskap, nätverkande och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Dotterbolaget Läkemedelsakademin erbjuder kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Teresa Matérn
Kommunikationschef
Teresa Matérn
Kristina Jern
Verksamhetschef
Kristina Jern