2015-12-16 15:40Nyheter

Positivt att satsningen innefattar hela kedjan

- Den satsning på utveckling och produktion av biologiska läkemedel som presenterades i fredags är något vi liksom många andra ser mycket positivt på, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Just att det görs en satsning på hela kedjan från tidig utveckling till produktion är något som är extra intressant. Det är genom att arbeta med hela denna kedja som viktig kompetens bibehålls och utvecklas och ger Sverige möjlighet att behålla och stärka det viktiga humankapitalet inom området.

I fredags den 11 december presenterade regeringen tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, AstraZeneca och akademin ett nationellt program för forskning, utveckling och produktion av biologiska läkemedel. I våras presenterade AstraZeneca planerna på en investering om 285 miljoner dollar i en ny anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Södertälje.

Till regeringens pressrelease

Till Läkemedelsvärlden.se

Till Forska!Sverige.se

Till Vetenskapsrådet

Till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Till AstraZeneca

Till blogg Hur säkerställer vi det viktiga humankapitalet? Karin Meyer på Läkemedelsvärlden.se


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson