2015-04-10 11:20Nyheter

Nominera till utmärkelsen Bästa bipacksedel 2015

Enorma investeringar läggs på att forska fram nya banbrytande och effektiva läkemedel varje år. Oavsett om läkemedlet är nytt eller gammalt kan effekten försämras om inte patienten förstår hur det ska användas. Bipacksedeln är tillsammans med information från läkare och farmaceut ett av de viktigaste instrumenten för att bidra till en bättre och mer effektiv läkemedelsanvändning. Med tävlingen "Årets Bipacksedel" vill Apotekarsocieteten uppmuntra forskande läkemedelsföretag och generikaproducenter till att utforma tydliga och innovativa bipacksedlar för patientens bästa.

- En bra bipacksedel är en viktig del i att säkerställa en bra läkemedelsanvändning. Då detta är ett av Apotekarsocietetens övergripande mål känns det viktigt att stimulera arbetet med att ta fram för patienten bra bipacksedlar, säger VD Karin Meyer.


Välkomna att nominera ert företags bästa bipacksedlar!

Nominering av bidrag
Samtliga bidrag ska vara inskickade senast den 30 april.

Skicka ett mejl till asa.schelin@sll.se med information om

o Namn på läkemedlet

o Bifoga en kort motivering till varför bidraget ska vinna.

Posta bipacksedeln i original till
Åsa Schelin, Invånartjänster 1177 Vårdguiden/UMO, Stockholms läns landsting, Box 17533, 118 91 Stockholm (senast den 31 maj)

Hur går bedömningen till
En jury värderar bidragen utifrån ett antal förbestämda kriterier:

- Läsbarhet – Är språk och uttryck anpassat till patientgruppen.

- Layout – Är layout och papperskvalitet anpassad för att underlätta läsning.

- Innovationsgrad – Har företaget lyft fram text eller layout på ett innovativt sätt för att underlätta förståelse.

Juryn som utser vinnaren består av medlemmar i Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten: Linnea Johansson, Cura apoteket; Kim Sherwood, Läkemedelsverket; Madelen Domajnko, Inera; Åsa Schelin 1177 Vårdguiden, och Niclas Carlsson, MSD

Vinnande bidrag presenteras i samband med Läkemedelskongressen den 9-10 november 2015.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson