2014-05-02 10:14Nyheter

Mats Widlund tf VD för Apotekarsocieteten

Andreas Furängen lämnar nu Apotekarsocieteten som dess VD. Det har varit 10 mycket händelserika år båda för företaget och i omvärlden och Andreas har på ett mycket professionellt sätt tagit väl vara på möjligheter och vidareutvecklat Apotekarsocieteten och även väl balanserat de utmaningar som uppkommit.

Som tidigare meddelats har Karin Meyer utsetts till ny VD för Apotekarsocieteten. Hon tillträder sin nya tjänst 11 augusti 2014.

Under perioden 1 maj – 10 augusti 2014 går ekonomichef Mats Widlund in som tillförordnad VD. Mats Widlund uppgift blir att leda verksamheten och ha ansvar för driften tills Karin Meyer är på plats. Mats Widlund har arbetat som ekonomichef sedan 2011 och är väl förtrogen med Apotekarsocieteten och dess verksamhet.

Eva Sjökvist Saers
StyrelseordförandeOm Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson