2016-01-25 09:43Nyheter

Karin Meyer, Apotekarsocieteten kommenterar ökningen av tidiga kliniska prövningar

I vetenskapsradion idag måndag 25 januari lyftes i ett inlägg att antalet tidiga kliniska prövningar nu ökar igen. Den tidigare sänkningen var inte enbart kopplad till AstraZenecas nedläggning av forskningen i Södertälje utan det fanns även andra faktorer.

Att antalet  så kallade First-in-man studier nu ökar, kan verkligen ses som ett trendbrott då antalet ansökningar för dessa studier trefaldigats under 2015 jämfört med 2013 och 2014. Ökningen är multifaktoriell, men en stor del av förklaringen är att det finns en bra bas och kompetens i Sverige för denna typ av läkemedelsforskning-och utveckling. Det finns både fler av Läkemedelsverket godkända faciliteter för denna typ av studier samt en mycket gedigen kompetens hos de aktörer som genomför dem. Studierna är komplexa och avgörande för utvecklingen av nya läkemedel och innefattar många moment och flera specifika typer av kompetens. Den höga kompetensnivå, kvalitét och trovärdighet vi har i Sverige inom dessa områden gör att svenska och internationella företag ser Sverige som ett bra land att genomföra denna typ av studier. Detta är ytterligare ett bevis på vikten av att Sverige fortsätter satsa på kliniska forskning och utvecklar nära samarbeten mellan universitet, vård och industri menar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson