2015-12-21 13:42Nyheter

Ett viktigt steg för registerforskning

I ett nytt förslag till text från EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet erkänns forskning som ett legitimt syfte för behandling av personliga data. Detta genom att föreslå att deltagare ska kunna ge ett bredare samtycke vid insamling av data till ändamål som inte kan specificeras i förväg, vilket ju ofta är fallet vid registerforskning. Det som kritiserats i tidigare versioner har varit att man ville införa krav på nytt samtycke från individen varje gång data skulle användas i en ny studie.

-  Detta är ett viktigt och bra beslut för Sverige som via sina register har en unik möjlighet att bidra till utveckling av nya och befintliga behandlingar. Vi har en bra möjlighet att ta en ledande roll i den fortsatta utvecklingen av registerforskning samt att genomföra mer forskning och därmed en bättre uppföljning av läkemedel och andra typer av insatser inom vården, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Den nya dataskyddsförordningen väntas bli formellt beslutad under 2016 för att träda i kraft 2018.

Lä mer på European Parlament


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson