2014-05-20 13:30Nyheter

Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre

null

Ålderism innebär negativa attityder och diskriminering av äldre. Det blir självklart att äldre skall ha sämre villkor, lägre krav och förväntningar. Om äldre uppfattade ålderismen och reagerade som vid rasism eller sexism så skulle ålderism inte tolereras. Äldre skulle inte vara offer utan agera i en motståndskamp.

Lars Nilsson från Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har skrivit en bok om ålderism: Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre,som nu ges ut på Apotekarsocietetens förlag. Lars avled mycket tragiskt i en olycka i april, en vecka efter att boken blev klar. Han var mycket engagerad i frågan om ålderism och  berättade bl.a. det här:

─ Stinas katt hade dött. Sorgsen gick hon till ett kattpensionat och bad att få ta hand om en av deras hemlösa katter. Hon hittade en som hon gärna ville ha, och personalen var glada för att katten skulle få ett nytt hem. Då de hörde att Stina var 77 år tog de tillbaka katten.

─ Ålderism finns överallt. I SPF:s medlemsenkät 2014 (www.spf.se/alderism) var det 68 % av de svarande 75+ som någon gång råkat ut för ålderism. Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) skriver att det viktigaste som hindrar äldre från att arbeta något längre är ”systematisk ålderism” på arbetsplatserna.

Ålderism påverkar också äldres läkemedelsbehandling. Äldre får för många läkemedel, olämpliga läkemedel och resultatet av behandlingen följs inte upp. Detta beror till stor del på bristande engagemang för de äldres situation, dvs. ålderism, berättade Lars Nilsson.

Lars Nilsson var apotekare och professor emeritus. Han var sakkunnig i läkemedelsfrågor inom SPF och ansvarig för förbundets program för att motarbeta ålderism.

Vid frågor om boken eller önskan om recensionsexemplar, vänligen kontakta Yvonne Andersson, yvonne.andersson@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 89


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson