2014-03-03 13:30Nyheter

Apotekarsocieteten utlyser stipendier inom läkemedelsområdet för vidareutbildning, forskning och farmacihistorisk verksamhet

null

Stipendier för fort- och vidareutbildning

Stipendier från nedanstående stiftelser kan sökas för kurser, konferenser,studiebesök/studieresor, påbyggnadskurser vid universitet m.m.

✚ Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse

✚ Farmacevternas sjukkassa

✚ Apotekarsocietetens understödsstiftelse

✚ Hugo Eneroths stiftelse

✚ Apotekarsocietetens stiftelse för farmacevtisk utbildning

✚ Apotekarsocietetens stipendium för fort- och vidareutbildning

Stipendier för examensarbeten

Resestipendier avsedda att möjliggöra examensarbeten utomlands inom farmaci/-läkemedelsområdet om minst 20p (30hp) under hösten 2014.

✚ Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Stipendier för forskning och vetenskap

Stipendier med ändamål att främja farmacevtisk vetenskap och forskning i första hand för doktoranders deltagande i forskarkurser, kongresser, resebidrag m.m.

✚ Elisabeth och Alfred Ahlqvist även post doc stipendium

✚ C D Carlssons stiftelse

✚ Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för vetenskaplig forskning

✚ Gunnar Hylténs stiftelse

✚ Göran Schills stiftelse, post doc stipendium inom analytisk kemi

Stipendier för farmacihistorisk forskning och utbildning, musei- och biblioteksverksamhet

Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond.

Bidrag till behövande

Ett antal stiftelser med ändamål att ge bidrag till behövande farmacevter ellerOm Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson