2013-01-04 10:49Nyheter

Apotekarsocieteten utlyser forskarstipendier inom läkemedelsområdet

Apotekarsocieteten utlyser forskarstipendier inom läkemedelsområdet från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning, en av 14 stipendiestiftelser.

Utlysningen gäller

  • ett post doc stipendium med ett år utomlands med möjlighet till förlängning efter hemkomst till Sverige
  • resestipendier för doktorander till kurser och konferenser 
  • resestipender för examensarbeten utomlands hösten 2013

Sista ansökningsdag 31 januari.
Läs mer


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson