2014-01-20 14:47Nyheter

Apotekarsocieteten utlyser forskarstipendier inkl post doc

null

IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning, som förvaltas av Apotekarsocieteten, har till ändamål att främja studier, forskning och undervisning inom farmacins vetenskapsområden genom anslag och stipendier till studerande, forskare, lärare och institutioner.

Stiftelsen utlyser härmed ett antal stipendier för ovanstående ändamål som är avsedda för att främja grundläggande läkemedelsforskning, till exempel genom deltagande i vetenskapliga kongresser, kurser eller liknande i första hand för doktorander.
I ansökan ska under Motivering kortfattat (mas 150 tecken) anges hur forskningen anknyter till stiftelsens ändamål. Ofullständig ansökan kommer inte att beaktas.

Vidare utlyses ett antal resestipendier avsedda att möjliggöra examensarbeten utomlands inom farmaci/-läkemedelsområdet om minst 20p (30hp) under hösten 2014. Dessa ansökningar ska kompletteras med intyg från examinator vid moderinstitution i Sverige och intyg från mottagande institution. Företräde ges till studerande som avser att fortsätta med doktorandstudier. Ofullständig ansökan kommer ej att behandlas.

Stiftelsen utlyser även ett post-doc stipendium á ca 250.000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen. Stipendiaten kan efter hemkomsten beredas möjlighet att söka fortsatt stipendium för att bedriva forskning till minst 50 % av heltid i upp till ytterligare två år vid moderinstitutionen.


Sista ansökningsdag 31 januari 2014.

Ytterligare information och ansökningsblankett

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef 08 723 50 42
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.seOm Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson