2022-05-17 07:00Nyheter

Apotekarsocieteten har fått två nya hedersledamöter

Carin Svensson och Richard Bergström. Separata porträttbilder på blå bakgrund.Carin Svensson och Richard Bergström är nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten. Foto Richard Bergström: Magnus Alsne, Uppsala universitet.

Carin Svensson och Richard Bergström, båda apotekare, valdes till hedersledamöter i Apotekarsocieteten vid helgens fullmäktige.

En glad och mycket förvånad Carin Svensson tog emot utmärkelsen på plats på Apotekarsocietetens fullmäktige i Stockholm den 14 maj. Hon valdes till hedersledamot bland annat för att hon ”...med unik energi och glädje arbetat för bättre läkemedelsanvändning i decennier. Hon har under hela yrkesliv tagit ett stort ansvar både för att leda kunskapsutveckling och modernisera yrkesroller.”

Jag är enormt hedrad och överraskad av att ha blivit vald till hedersledamot inom Apotekarsocieteten. Vi har så många fantastiska människor i vår organisation och mitt bidrag är inte så stort men väl långvarigt. Jag brinner för läkemedel och farmaci och då särskilt öppenvården. Vi på apotek kan med engagemang göra skillnad och få våra kunder att använda sina läkemedel på ett optimalt sätt. Då gör de läkemedel och medicintekniska produkter som forskats fram, utvecklats och tillverkats bästa nytta. Mitt engagemang varar för evigt!

Motiveringen för Richard Bergström betonade hans bidrag till läkemedelsområdet genom sina ledande roller i nationella och internationella organisationer. Särskilt betonades hans uppdrag som Sveriges vaccinsamordnare under coronapandemin, där det beskrevs att han ”..med kompetens och tydlighet säkrat tillgången till vaccin för Sverige. Richard Bergström är en skicklig kommunikatör och har i och med uppdraget på ett avgörande sätt medverkat till allmänhetens förståelse för när och hur vacciner och läkemedel kan bli tillgängliga. ”

Richard Bergström var inte med vid fullmäktige men deltog så sent som i höstas på Apotekarsocietetens 50-årsjubileum som ideell förening. 

Apotekarsocieteten är en förening som jag ser med värme på, säger Richard Bergström, som ser det som en ära att ha blivit utsedd till hedersledamot.

Till hedersledamot i Apotekarsocieteten kan personer väljas som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom läkemedelsområdet eller för föreningens bästa. Fyra femtedels majoritet krävs för att besluta om hedersledamöter men i detta fall var fullmäktige enhälligt.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Robert Kronqvist
VD
Robert Kronqvist