2019-05-21 09:33Pressmeddelande

RUT-avdrag för läxhjälp skulle skapa 10 000 jobb

  1. Läx-RUT skulle skapa 10 000 nya jobb
  2. Läx-RUT är självfinansierande. Staten tjänar på varje investerad krona
  3. Läxhjälp avlastar våra ansträngda skolor och höjer utbildningsnivån

1. När läx-RUT avskaffades hösten 2015 minskade hela läxhjälpsbranschen kraftigt och sedan avskaffandet har 2/3 av branschen försvunnit. 10 000 jobb har därmed gått förlorade. I utbildningskoncernen A+ Education Group AB ingår Studybuddy och My Academy, som tillsammans utgör drygt 50% av hela den svenska läxhjälpsmarknaden.

Nedan visas hur antalet anställda lärare har utvecklats över 10 år:

Läx-RUT avskaffades hösten 2015 och antalet anställda lärare i branschen toppade samma år på drygt 13 500 anställda. Tre år senare har drygt 10 000 jobb gått förlorade. 


2. Förutom att läxhjälpstjänster leder till förbättrade skolresultat, motiverade elever och sysselsätter tusentals unga människor är läx-RUT också en bra affär för samhället i stort. För varje krona som stoppas in får staten tillbaka 1 krona och 5 öre. 
Anledningen till att subventionering av läx-RUT är en plusaffär för staten är att branschen i stort blev svart* när RUT-möjligheterna försvann 2015. 

Summan av momsen, inkomstskatten, arbetsgivaravgifterna och bolagsskatten för varje RUT-subventionerad undervisningstimme överskrider kostnaden för subventionen. 

Nedan demonstreras hur staten genom skatteintäkter får tillbaka mer än vad RUT reformen kostar:

Priset för en timmes läxhjälp ink moms: 450 kr
Timlön + reseersättning för lärare: 170 kr

Statens inkomster/utgifter demonstreras nedan


3. Skolresultaten i den svenska skolan utvecklas i fel riktning. Hela 20% av svenska niondeklassare blir underkända i det nationella provet i matte och två år senare i gymnasiekursen matte 2b blir över 50% av svenskarna underkända.

Just matte är den gemensamma nämnaren för de som väjer att betala för privat läxhjälp. 9/10 uppdrag inkluderar matte och bland elever med privat läxhjälp är diagnoser som ADHD, dyslexi och dyskalkyli överrepresenterade.

Enligt en Novusundersökning 2014 upplever hela 9 av 10 elever som får privat läxhjälp att de ser en märkbar förbättring av kunskapsnivån.

Givetvis avlastas skolorna när läxhjälpsbranschen tar hand om, och höjer kunskapsnivån bland de elever som halkat efter i skolan.


Sammanfattning

Genomgången visar att 10 000 jobb gått förlorade sedan läx-RUT avskaffades och många av jobben utförs numera svart.

Utöver skapade arbetstillfällen skulle ett inkluderande av Läx-RUT hjälpa vårt svenska skolväsende som idag inte fullt ut klarar av sin uppgift att utbilda svenska ungdomar.


Kontakta Max Henrikson för kommentarer:
Email: max.henrikson@apluseducation.se
Tel: 0731 004455Om A Plus Education Group AB

A Plus Education Group AB består av Sveriges två största varumärken inom läxhjälp och studiecoaching, Studybuddy och My Academy. Med över 1000 anställda coacher så bidrar vi till att höja svenska ungdomars studieresultat och självkänsla.