2019-11-19 12:45Pressmeddelande

Rättvisa har skipats i Örebros tingsrätt. Gör om och gör rätt Skolverket.

En unik dom har avkunnats vid Örebro tingsrätt. Den slår fast att en elev med dyslexi som inte fått använda sina vanliga hjälpmedel vid nationella proven i svenska har diskriminerats. Nu ska Örebro kommun betala 10 000 kronor i skadestånd. Örebro kommun är dock inte unika, de har egentligen bara utgått från Skolverkets riktlinjer.

Vi på Studybuddy och My Academy har sedan drygt 15 år tillbaka hjälpt elever med dyslexi med sina hemstudier. Max Henrikson som är vd på A Plus Education, som äger Studybuddy och My Academy menar att de i princip dagligen möter ungdomar, som på grund av sin dyslexi, känner djup oro inför de nationella proven. 

– Vi står bakom Örebro tingsrätts dom och tycker att rättvisa har skipats. Det handlar inte om att ge ungdomar med dyslexi några genvägar, utan enkom om att de ska ges samma möjligheter som alla andra. Den insikten borde samtliga beslutsfattare inom Skolverket rimligtvis ha haft för länge sedan, säger Max Henrikson, vd på A Plus Education.Om A Plus Education Group AB

A Plus Education Group AB består av Sveriges två största varumärken inom läxhjälp och studiecoaching, Studybuddy och My Academy. Med över 1000 anställda coacher så bidrar vi till att höja svenska ungdomars studieresultat och självkänsla.

Kontaktpersoner

Anders Jansson
Head of Marketing
Anders Jansson