2023-02-20 07:45Pressmeddelande

Video som verktyg när Alströmergymnasiet fokuserar på ungas relationer

Alströmergymnasiets kuratorer.I bild (från vänster): Lisa Sernvik, Maria Offerlind, Oskar Nilsson.

I linje med nya skrivningar från Skolverket har Alströmergymnasiets kuratorer arbetat fram ett workshopkoncept på temat unga relationer. Projektet har anammat video som informationsverktyg för att nå fram till eleverna, vilket innebär att kuratorerna kan lägga mer tid på diskussioner och andra interaktiva moment.

2022 gjordes skrivningarna om sex- och samlevnadsundervisning om i läroplanen till att nu även omfatta frågor kring samtycke, relationer och normer inom området. Samtidigt har ny forskning om våld i ungas relationer kommit som visar att det är betydligt vanligare än vad man trott. Alströmergymnasiets kuratorer har följt utvecklingen och även på egen hand sett att det finns ett stort behov att utbilda och prata med ungdomar om dessa saker.

 – Många går in i sin första riktiga kärleksrelation under gymnasietiden, då är det bra med kunskap, redskap och tillräcklig information för att göra kloka val, säger Lisa Sernvik, kurator på Alströmergymnasiet. Målet är att det ska finnas en arena där relationsfrågor tas upp och att ungdomarna ska känna att det finns vuxna som man kan prata med dessa frågor om.

Workshopen utvecklas

Kuratorsteamet på skolan utformade ett workshopkoncept på temat unga relationer som de körde några piloter på under våren 2022. Målet var att innehållet på något sätt skulle nå ut till alla elever på skolan, men också att det skulle kännas mer bekvämt och naturligt för lärare att ta upp de här frågorna med elever.

 – Vi vill stötta lärare i att bli mer trygga i att prata om ämnet, säger Maria Offerlind, kurator. Och om det finns ett färdigt koncept tror vi att det hjälper

Under projektet hörde kuratorsteamet av sig till medieläraren Jarl Silander för att få hjälp med att nå ut till eleverna på ett sätt som de har lättare att ta in och under hösten har de tillsammans spelat in en film där mycket av informationsbiten har lagts. Tanken framåt är att kuratorerna nu ska ha den filmen som en del i projektet.

 – Ungdomar är vana vid att kolla på korta klipp och filmer, säger Maria Offerlind. Så det är ett bra sätt att komma ut med och paketera den här informationen. Det är också en tidsbesparande faktor. Vår tid kan då användas till mer interaktiva moment.

En klass tittar först på filmen på sin mentorstid. Vid nästa tillfälle kommer sedan kuratorsteamet ut till klassen och kan då fokusera på samtal, diskussioner och mer interaktiva moment med klassen. På det viset frigörs mer tid för kuratorerna att vara ute i klasser och prata och diskutera frågorna, istället för att behöva lägga tid på informationsbiten.

Klassbesöken startar under våren och målet är att på lite sikt nå ut till samtliga elever på gymnasiet.

Källor

Skolverket.se

Forskning.seOm Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Pär Hellsten
Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen
Pär Hellsten