2020-01-20 15:53Pressmeddelande

​Vardagskamp med irrationalitet som vapen

null

Lördagen den 25 januari kl. 10-14, slås dörrarna upp till en ny spännande vernissage på Alingsås konsthall. Kanslibyråns utställning ”Alternativa försvarsåtgärder” ifrågasätter rådande samhällsordning kring effektivisering, produktivitet och mätbarhet. 

    — Vi för en slags konstnärlig kamp i vardagen, där rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts på ett både publikt och personligt plan, säger John Huntington.

Kanslibyrån är en aktivistgrupp och konstnärlig institution som består av Per-Arne Sträng (f.1976) och John Huntington (f.1981). Konstnärerna gör aktioner i vardagen som de sedan dokumenterar med fotografi.

    — Vår konst är ett motstånd kring konsumtion, byråkratisering och inlåsning i olika fack, säger Per-Arne Sträng. Dagens samhälle är inte hållbart - men vad kan man själv göra för att förändra och förbättra, fortsätter han.

    — Aktionerna är småskaliga och vardagsnära normbrott, en slags subtil förskjutning av ens egna vardagslunk, för att ställa viktiga frågor, fortsätter Huntington. Tanken är att öppna upp nya perspektiv och vidga blicken; är det så här jag vill leva?

Hos Kanslibyrån det normala är en illusion, en dimridå som skapas av oss alla och upprätthålls av vår fåfänga, brist på självkänsla och strävan efter att passa in. I utställningen visas verk ur Kanslibyråns drygt tolv år långa verksamhet, där besökaren bland annat får se konst som laddar vardagliga situationer och föremål med en mänsklig snarare än maskinell närvaro. 

    — Den strävan efter rationalitet som präglar nästan alla delar av livet och samhället, kan få kontraproduktiva följder i vår relation till oss själva, men också till våra medmänniskor, menar Per-Arne Sträng. 

    — Vi vill lyfta irrationalitet och trots som viktiga begrepp att handla efter, fyller Huntington i. Genom att istället vara improduktiv, ineffektiv och agera utan en tydlig målbild så skapas en osäkerhet hos omgivningen menar vi – men det är också ett sätt att se sig omkring, att möta platser och människor och rentav förhöja vardagen, avslutar han.

Varmt välkomna på vernissage lördagen 25/1 kl. 10-14! 
Kl. 12.00 inviger Rebecka Gustin, vice ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden, utställningen därefter följer ett kortare samtal med John Huntington och Per-Arne Sträng, Kanslibyrån.


Kontakt

Greta Voćar, utställningsproducent Alingsås konsthall
tlf. 0322-616609
mail. greta.vocar@alingsas.se

Program under utställningen

- Konstnärssamtal, torsdag 6/2 kl. 17.30.
- Konst till kaffet, onsdag 19/2 kl. 11.00.
- Lina Ekdahl, poet, gör ett framförande i dialog med Kanslibyråns utställning torsdag 5/3 kl. 17.30.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Allt ackompanjerat av en doft av nybakt; Alingsås är ju trots allt känd som Kaféstaden och är en av Sveriges kafétätaste städer. Här har du nära till naturen, de många sjöarna och storstaden Göteborg, endast fem mil bort. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. När höstmörkret sänker sig lyses staden upp av Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kontaktpersoner

Staffan Albinsson
Ordförande Miljöskyddsnämnden (C)
Staffan Albinsson
Bygglovschef
Amir Azizian
Karin Berndtsson Brambo
Rektor Östlyckeskolan
Karin Berndtsson Brambo
Anita Brodén
Gruppledare Liberalerna (L)
Anita Brodén
Annika Kaas
Projektledare/byggnadsantikvarie
Annika Kaas
Karin Alvermalm
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Karin Alvermalm
Helena Balte
Förvaltningsschef Barn- och ungdomsförvaltningen
Helena Balte
Gruppledare Liberalerna (L)
Jens Christian Berlin
Birgit Börjesson
Vice ordförande Vård- och äldreomsorgsnämnden (S)
Birgit Börjesson
Birgitta Carlsson
Första vice ordförande Kommunfullmäktige (S)
Birgitta Carlsson
Anton César
Vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden (S)
Anton César
Jonas Dahl
Energi- och klimatrådgivare
Jonas Dahl
Sara Dahlin
Verksamhetschef för Barn- och elevhälsa
Sara Dahlin
Anna Davidsson
Näringslivsstrateg
Anna Davidsson
Niklas Ehnfors
Kommunikationschef
Niklas Ehnfors
John Eriksson
Chef kretsloppsavdelningen
John Eriksson
Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Kristina Grapenholm
Kommunfullmäktiges ordförande (L)
Kristina Grapenholm
Anne Gunnevik
Ordförande Kultur- och utbildningsnämnden (L)
Anne Gunnevik
Jerker Gussmo
Personalchef
Jerker Gussmo
Robert Gustafsson
MR-strateg
Robert Gustafsson
Anna Hansson
Gruppledare Miljöpartiet (MP)
Anna Hansson
Leif Hansson
Vice ordförande Socialnämnden (S)
Leif Hansson
Klara Hector
Kommunikationsstrateg
Klara Hector
Anita Hedström
Förvaltningschef Vård- & Omsorgsförvaltningen
Anita Hedström
Pär Hellsten
Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen
Pär Hellsten
Karl-Johan Karlsson
Gruppledare Centerpartiet (C). Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Karl-Johan Karlsson
Cecilia Kleväng
Verksamhetsledare för den kommunala teknikskolan Komtek i Alingsås.
Cecilia Kleväng
Charlott Klug
Folkhälsostrateg
Charlott Klug
Cecilia Knutsson
Stabschef, kommunledningskontoret
Cecilia Knutsson
Maria Källgren
Kommunikatör
Maria Källgren
Birgitta Larsson
Vice ordförande Kultur- och utbildningsnämnden (S)
Birgitta Larsson
Martin Lindberg
Gruppledare Vänsterpartiet (V)
Martin Lindberg
Lady France Mulumba
Gruppledare Kristdemokraterna (KD)
Lady France Mulumba
Ulrika Mårdborg
Kostchef
Ulrika Mårdborg
Jonas Mökander
Kommunikatör
Jonas Mökander
Bo Olsson
Vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden (S)
Bo Olsson
 Joachim Palmqvist
IT-chef
Joachim Palmqvist
Eva-Lotta Pamp
Ordförande Socialnämnden (M)
Eva-Lotta Pamp
Dennis Pavlovic
Gymnasiechef, Alströmergymnasiet
Dennis Pavlovic
Kent Perciwall
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden (KD)
Kent Perciwall
Jenny Perslow
Exploaterings- och tillväxtchef
Jenny Perslow
Glenn Pettersson
Gruppledare Sverigedemokraterna (SD)
Glenn Pettersson
Anneli Schwartz
Chef för Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anneli Schwartz
Maria Standar
Kommundirektör
Maria Standar
Camilla Stensson
Vice ordförande Miljöskyddsnämnden (S)
Camilla Stensson
Eija Suhonen
Säkerhetschef
Eija Suhonen
Maja Theorin
Kommunikationsstrateg
Maja Theorin
Micaela Kronberg Thor
Ordförande vård- och äldreomsorgsnämnden (M)
Micaela Kronberg Thor
Rachel Törnell
Verksamhetschef grundskolan och grundsärskolan
Rachel Törnell
Simon Waern
Kommunstyrelsens vice ordförande (S), gruppledare Socialdemokraterna
Simon Waern
Göran Westerlund
Digitaliseringsansvarig, Alingsås kommun
Göran Westerlund
Jan Wärn
Avdelningschef Anläggningar och service
Jan Wärn
Christoffer Zevin
Företagslots
Christoffer Zevin
Pierre Åkerström
Turist- och evenemangschef
Pierre Åkerström