2023-03-02 13:37Pressmeddelande

Våldsutövare får stöd för att förändra sitt beteende

Alexandra Lagerwall, socialsekreterare våld i nära relation.Alexandra Lagerwall, socialsekreterare våld i nära relation.

Nu ska personer som utövar våld i nära relationer lättare få stöd för att kunna upphöra med det. En ny tjänst på socialförvaltningen ska stötta de som vill förändra sitt beteende. Beslutet om den här tjänsten togs av förvaltningsledningen under 2022.

Det är på enhet vuxna som Alexandra Lagerwall för ett par månader sedan började sin nya tjänst. Hon börjar bli varm i kläderna i rollen där hon har stort fokus på de som utövar våld i nära relationer och på att utveckla metoder och rutiner för att hjälpa dem ur sitt negativa beteende.

Det känns roligt att ha påbörjat detta viktiga arbete! Under hösten har jag kommit igång och börjat träffa klienter. Kontakten med dessa personer blir tvådelad, dels kan det handla om att guida dem vidare till andra delar av socialförvaltningen eller andra aktörer, för att få hjälp med allt ifrån psykiska besvär, till beroendeproblematik eller ekonomiska bekymmer. Dels handlar det om att erbjuda stödjande och motiverande samtal som kretsar kring deras eget beteende i nära relationer. Det blir samtal om ilska och vanmakt men även om strategier för att agera annorlunda i sina relationer, säger Alexandra Lagerwall, socialsekreterare våld i nära relation.

Samverkanspartners och att knyta kontakter är en stor del av arbetet. Representanter från bland annat polisen, ungdomsmottagningen och Utväg Södra Älvsborg har blivit involverade, men även kommunens egna verksamheter är en viktig spelare för att målgruppen ska fångas upp och få rätt stöd.

Jag tror att det är viktigt att vi inom socialförvaltningen lägger tid på att planera hur vi kan samarbeta såväl inom vår förvaltning som med andra aktörer för att nå fram för att en förändring ska kunna ske. Inom vissa verksamheter är man van vid att möta personer som har ett våldsamt beteende, men på många håll är det alldeles nytt och ovant. Tillsammans hittar vi vägar för att bygga upp de rätta arbetssätten, säger Alexandra.

Som ett led i arbetet har visitkort tagits fram med viktiga kontaktvägar som riktar sig till både våldsutövare och anhöriga. Förutom att de nu finns hos polisen och i socialförvaltningens reception kommer de så småningom även att landa på fler platser runt omkring i kommunen, så som kommunala verksamheter och inom hälso- och sjukvården.

Kontakt
Alexandra Lagerwall
Socialsekreterare, Alingsås kommun – våld i nära relation
0322 – 61 63 97
alexandra.lagerwall@alingsas.seOm Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.