2019-09-16 08:31Pressmeddelande

Utökat arkitekturpris under jubileumsåret

null

Förra året återinrättade Alingsås kommun ett arkitektur- och byggnadsvårdspris. Nu ska det delas ut igen, och med anledning av 400-årsjubileet ska tre pris delas ut istället för ett.

När priset återkom förra året berättade riktlinjerna att de som nomineras ska avse någon av kategorierna bevara, anpassa eller utveckla. Så gäller även i år, men nu under jubileumsåret utökas pristagarna till tre så att en vinnare i varje kategori utses.

– Det var en oerhört spännande process förra året med många kvalificerade bidrag som nominerats. Nu hoppas vi givetvis på att få in många nya nomineringar. Det känns extra kul att vi kan hylla tre pristagare nu när Alingsås fyller 400 år, säger Aila Hirvonen Bremefors, plan- och bygglovschef och stadsarkitekt i Alingsås kommun.

Nomineringsperioden startar officiellt på stora jubileumsdagen den 21 september, men man kan redan nu mejla sitt/sina förslag till arkitekturpriset@alingsas.se. Det är maximalt tre nomineringar per person, och det ska gärna innehålla en adress eller fastighetsbeteckning, motivering samt ett foto. Sista dag att skicka in sina nomineringar är den 28 oktober.

Efter det sammanträder juryn som består av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, byggnadsantikvarie Annika Kaas samt Aila Hirvonen Bremefors. De tre vinnarna får ett diplom samt en mässingplakett att fästa på de vinnande byggnaderna.

– Alingsås kommun har väldigt mycket fin arkitektur, både vackra byggnader som stått där i flera hundra år och nya spännande projekt, så det saknas verkligen inte uppslag till nomineringar. Det ska bli fantastiskt kul att se vilka förslag som kommer in, säger Karl-Johan Karlsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Fakta arkitektur- och byggnadsvårdspris

Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun. Vinnarna ska avse någon av de tre olika kategorierna.

BEVARA
En äldre byggnad som har renoverats varsamt med den ursprungliga karaktären bibehållen, genom större åtgärder eller en längre tids underhåll, utförda de senaste fem åren.

ANPASSA
En äldre byggnad som har räddats från förfall genom att den anpassats för ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

UTVECKLA
En ny byggnad som har uppförts under de senaste fem åren och som har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö på ett nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning, funktion och materialval.

Mer information

Aila Hirvonen Bremefors, plan- och bygglovschef och stadsarkitekt,
Mail: aila.hirvonenbremefors@alingsas.se
Tel: via kommunens växel 0322 - 61 60 00.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Allt ackompanjerat av en doft av nybakt; Alingsås är ju trots allt känd som Kaféstaden och är en av Sveriges kafétätaste städer. Här har du nära till naturen, de många sjöarna och storstaden Göteborg, endast fem mil bort. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. När höstmörkret sänker sig lyses staden upp av Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.


Kontaktpersoner

Karin Berndtsson Brambo
Rektor Östlyckeskolan
Karin Berndtsson Brambo
Karin Alvermalm
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Karin Alvermalm
Helena Balte
Förvaltningsschef Barn- och ungdomsförvaltningen
Helena Balte
Jens Christian Berlin
Gruppledare Liberalerna (L)
Jens Christian Berlin
Birgit Börjesson
Vice ordförande vård- och omsorgsnämnden (S)
Birgit Börjesson
Anton César
Vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden (S)
Anton César
Jonas Dahl
Energi- och klimatrådgivare
Jonas Dahl
Sara Dahlin
Förvaltningschef kultur- och utbildningsförvaltningen
Sara Dahlin
Anna Milsta
Chef utvecklingsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Milsta
Niklas Ehnfors
Kommunikationschef
Niklas Ehnfors
Journalister som vill komma i kontakt med Alingsås kommun för svar på frågor, intervjuer etc., är varmt välkomna att kontakta kommunikationschefen som både förmedlar svar på frågor och kontakt med rätt person.
Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Anne Gunnevik
Ordförande kultur- och utbildningsnämnden (L)
Anne Gunnevik
Jerker Gustafsson
Personalchef
Jerker Gustafsson
Pär Hellsten
Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen
Pär Hellsten
Cecilia Knutsson
Stabschef, kommunledningskontoret
Cecilia Knutsson
Maria Källgren
Kommunikatör
Maria Källgren
Martin Lindberg
Gruppledare Vänsterpartiet (V)
Martin Lindberg
Lady France Mulumba
Ordförande bygg- och miljönämnden (KD) och gruppledare Kristdemokraterna
Lady France Mulumba
Ulrika Mårdborg
Kostchef
Ulrika Mårdborg
Jonas Mökander
Kommunikatör
Jonas Mökander
 Joachim Palmqvist
IT-chef
Joachim Palmqvist
Eva-Lotta Pamp
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden (M)
Eva-Lotta Pamp
Kent Perciwall
Ordförande socialnämnden (KD)
Kent Perciwall
Jenny Perslow
Exploaterings- och tillväxtchef
Jenny Perslow
Maria Standar
Kommundirektör
Maria Standar
Camilla Stensson
Vice ordförande bygg- och miljönämnden (S)
Camilla Stensson
Eija Suhonen
Säkerhetschef
Eija Suhonen
Maja Theorin
Kommunikationsstrateg
Maja Theorin
Simon Waern
Kommunstyrelsens vice ordförande (S), gruppledare Socialdemokraterna
Simon Waern
Göran Westerlund
Digitaliseringsansvarig, Alingsås kommun
Göran Westerlund