2020-03-31 13:17Pressmeddelande

Undervisningsrevolution i covid-19:s spår

Läraren Johanna Fogelberg leder en idrottslektion via datorn.Läraren Johanna Fogelberg leder en idrottslektion via datorn.

En undervisningsrevolution. Ja, så beskrivs den fjärrundervisning som bedrivs vid Alströmergymnasiet i Alingsås till följd av corona-viruset. 

Inne i Alströmergymnasiets gym leder läraren Johanna Fogelberg eleverna genom ett tufft träningspass. Allt vore som vanligt om det inte var för att lokalen gapar tom. Via datorer i hemmen deltar istället eleverna i de olika övningarna. Sedan en tid tillbaks så bedrivs större delen av undervisningen vid Alströmergymnasiet i Alingsås genom den här typen av fjärrundervisning, där eleverna via datorn deltar i lärarledda lektioner. Allt för att bidra till att stoppa spridningen av corona-viruset. 

     — Det fungerar förvånansvärt bra med den här typen av lektioner! Samtidigt måste jag som lärare tänka nytt och tänka om, vilket kräver tid. Men det är ändå roligt att utmana sig själv. Jag tycker att det går väldigt bra men saknar eleverna jättemycket. Det är så tomt i skolan! Den största utmaningen att det inte är någon social interaktion, konstaterar läraren Johanna Fogelberg.

Och visst är de vanligtvis så livfulla lokalerna inne i Alströmergymnasiet är tysta. Lärare finns visserligen på plats, tillsammans med gymnasiesärskolan, elevhälsan och stödfunktioner för att bland annat elever med särskilda behov ska kunna få extra stöd, men den stora huvuddelen av eleverna undervisas nu genom fjärrundervisning. Alla skolans elever har genom skolan tillgång till en bärbar dator vilket underlättat när skolans personal och runt 1 150 elever på bara några dagar fick ställa om till den digitala undervisning, de en tid dessförinnan fått möjlighet att förbereda sig för. En omställning som den skolpersonal vi talat med anser fungerat förvånansvärt bra. 

     — Jag tror att det finns delar i detta att ta med sig till senare, när undervisningen bedrivs på plats igen. Vi kan tänka om och vi kan tänka nytt och det finns mycket av detta som går att använda. Samtidigt tror jag ända att skolan till största del i ett normalläge ska bedrivas på plats. Men vi har insett att vi är snabba på att ställa om och det här lär oss jättemycket, berättar Johanna Fogelberg. 

     — Att det bedrivs den här typen av omfattande fjärrundervisning är nytt för gymnasieskolan. Det skulle kunna beskrivas som en form av undervisningsrevolution, säger Pär Hellsten som är administrativ chef för verksamhet utbildning.

Det var den 17 mars som Folkhälsomyndigheten och regeringen rekommenderade Sveriges gymnasieskolor, universitet, yrkeshögskolor och vuxenutbildningar att övergå till distansutbildning och redan dagen efter kunde Alströmergymnasiet börja följa direktiven. Skolan jobbar sedan några år med ett omfattande och prisat digitaliseringsarbete och eleverna har genom skolan tillgång till var sin dator. Att Alströmergymnasiet legat långt fram inom detta digitala arbete har naturligtvis underlättat övergången till fjärrundervisning.

     — Vi har haft en bra grund som vi byggt upp under flera år som nu kommit väl till pass. Samtidigt är detta en revolution på så sätt att det är ett nytt sätt att undervisa, vilket lärarna har löst det över en natt! Lärarna och eleverna har varit otroliga på att snabbt ställa om och lärarna har sett elevernas behov i en väldigt svår tid. Denna tillgängligheten som vår webbaserade undervisning ger möjliggör väldigt mycket, säger Jennie Larsson Häggström som är rektor vid Alströmergymnasiet.

Hör lärare och elever berätta mer.

Kontakt:
Jennie Larsson Häggström, rektor Alströmergymnasiet, jennie.larssonhaggstrom@alingsas.se, tfn: 0322-61 64 20.
Johanna Fogelberg, lärare Alströmergymnasiet, johanna.fogelberg@alingsas.se, 0322-61 65 77.
Jan -Erik Martins, lärare Alströmergymnasiet, jan-erik.martins@alingsas.se, tfn: 0322-61 65 10.
Pär Hellsten, administrativ chef verksamhet utbildning, par.hellsten@alingsas.se, 0322- 61 65 63.

 Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Allt ackompanjerat av en doft av nybakt; Alingsås är ju trots allt känd som Kaféstaden och är en av Sveriges kafétätaste städer. Här har du nära till naturen, de många sjöarna och storstaden Göteborg, endast fem mil bort. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. När höstmörkret sänker sig lyses staden upp av Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.


Kontaktpersoner

Pär Hellsten
Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen
Pär Hellsten

Relaterad media