2020-10-01 05:31Pressmeddelande

Tyck till i lokal cykelenkät

I oktober månad finns möjlighet att fylla i en lokal, digital cykelenkät. Resultatet blir ett underlag i den fortsatta cykelplaneringen inom kommunen.
— Vi hoppas att många tar chansen och är med och påverkar, säger Louice Norén, projektledare för hållbart resande i Alingsås kommun.

Alingsås kommun arbetar med att ta fram en cykelplan för hela kommunen. Planen kommer bland annat att tydliggöra vad som är viktigt att vi satsar på den närmsta framtiden för att fler ska kunna cykla i vår kommun.

— Det är viktigt för oss att få kunskap om hur våra kommuninvånare upplever cykelmöjligheterna i dag och vilka förbättringar som efterfrågas. I somras fick allmänheten möjlighet att besvara frågor om cykling på en mer övergripande nivå via Cykelfrämjandets nationella enkät Cyklistvelometern. Vi fick in över 400 svar för vår kommun, vilket vi är mycket glada för. Alingsås kommun har nu tagit fram en lokal enkät med mer detaljerade frågor som vi hoppas att ännu fler vill besvara, säger Louice Norén.

Gå in på cykelenkäten via länken nedan och lämna förslag på var du tycker att det saknas cykelvägar i dag och vilka sträckor som du anser att gående och cyklister bör separeras från varandra på gång- och cykelvägen. Exempel på andra frågeomrpåden är cykelvägars utformning, drift och underhåll, trafiksäkerhet och cykelparkeringar.

Enkäten är öppen 1-30 oktober 2020. Enkäten fungerar bäst i webbläsaren Safari eller Google Chrome. Tyvärr fungerar den inte att öppna i mobiltelefonen eller via webbläsaren Explorer.

Länk till enkät

Mer information
Louice Norén, projektledare för hållbart resande, 0322-61 67 18.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Jonas Mökander
Kommunikatör
Jonas Mökander

Relaterad media