2019-11-27 07:57Pressmeddelande

Tre vinnare av arkitekturpriset

null

Nu har årets arkitektur- och byggnadsvårdspris delats ut. Pristagarna var tre till antalet för att under jubileumsåret 2019 fira kommunens många fina byggnader lite extra.

Under 2018 återinrättades Alingsås arkitektur- och byggnadsvårdspris efter några år i dvala. Normalt sett ska ett pris delas ut till en byggnad som hör hemma i någon av kategorierna Bevara, Anpassa eller Utveckla. Men med anledning av Alingsås 400-årsjubileum delas det under 2019 ut hela tre priser, ett i vardera kategori.

– Det finns oerhört många vackra och spännande byggnader i Alingsås kommun. Vi i juryn har fått in många nomineringar och det har varit ett väldigt svårt, men samtidigt oerhört roligt, arbete att välja ut de tre vinnarna, säger Karl-Johan Karlsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Nomineringarna som kommit in under hösten var många och juryn har haft ett svårt arbete med att välja ut de tre vinnarna. Diskussionerna mynnade till slut ut i följande tre byggnader.

Bevara: Kristina 6, Norra Strömgatan 12.
Motivering: En funktionalistisk byggnad ritad 1935 av Helge Zimdahl (Ahrbom & Zimdahl Arkitekter), arkitekt från Alingsås. Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde och en av de tydligaste representanterna för den funktionalistiska stilen i stadskärnan. Nu är byggnaden omsorgsfullt renoverad med hänsyn tagen till den ursprungliga karaktären.

Anpassa: Björnen 7, Lendahlsgatan 12.
Motivering: En byggnad med högt kulturhistoriskt värde som ritats 1908 av stadsingenjör S.E. Bengtsson. Huvudbyggnaden har anpassats från delvis kontor till lägenheter, med många originaldetaljer bevarade både utvändigt och invändigt. Interiört finns en lägenhet som är q-märkt för dess inredning. Gårdshuset som tillkommit är en ny byggnad som smälter väl in i den befintliga kulturmiljön och bidrar till en trevlig innergård.

Utveckla: Pumpan 2, Lövskogsgatan, Noltorp. 

Motivering: En plats som omsorgsfullt omvandlats från parkeringsgarage till ungdomsbostäder. Ett nyskapande hus byggt i massivträ, med solceller och sedumtak som har en tydlig gestaltningsambition. Utformningen av fasaddetaljer och färgsättning ger ett estetiskt värde som tillför kvalitet till miljön och platsen.

I juryn ingick stadsarkitekt Aila Hirvonen Bremefors, byggnadsantikvarie Annika Kaas samt samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bestående av Karl-Johan Karlsson (C), Bo Olsson (S), Lars Bolminger (L), Thorsten Larsson (M), Björn Källhult (KD), Lars Larsson (S) och Lennart Pettersson (S).

– Det är med stor stolthet och glädje vi kan uppmärksamma fina arkitektoniska insatser som görs i Alingsås med arkitektur- och byggnadsvårdspriset. I år har vi funnit tre värdiga vinnare bland en mängd fantastiska nomineringar, där vinnarna omsorgsfullt har utvecklat både byggnaden och platsen, säger Aila Hirvonen Bremefors, stadsarkitekt och plan-& bygglovschef.

– Det är extra roligt att genom dessa priser få uppmärksamma väl utförda antikvariska insatser. Jag tror att det kan uppmuntra fler att ta hand om sina kulturhistoriskt värdefulla byggnader, säger bebyggelseantikvarie Annika Kaas. 

Fakta arkitektur- och byggnadsvårdspris
Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun. Vinnarna ska avse någon av de tre olika kategorierna.

BEVARA
En äldre byggnad som har renoverats varsamt med den ursprungliga karaktären bibehållen, genom större åtgärder eller en längre tids underhåll, utförda de senaste  fem åren.

ANPASSA
En äldre byggnad som har räddats från förfall genom att den anpassats för ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

UTVECKLA
En ny byggnad som har uppförts under de senaste fem åren och som har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö på ett nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning, funktion och materialval.

Mer information
Aila Hirvonen Bremefors, plan- och bygglovschef och stadsarkitekt,
aila.hirvonenbremefors@alingsas.se eller 0322-61 60 00 (vx).


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Allt ackompanjerat av en doft av nybakt; Alingsås är ju trots allt känd som Kaféstaden och är en av Sveriges kafétätaste städer. Här har du nära till naturen, de många sjöarna och storstaden Göteborg, endast fem mil bort. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. När höstmörkret sänker sig lyses staden upp av Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.


Kontaktpersoner

Karin Berndtsson Brambo
Rektor Östlyckeskolan
Karin Berndtsson Brambo
Karin Alvermalm
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Karin Alvermalm
Helena Balte
Förvaltningsschef Barn- och ungdomsförvaltningen
Helena Balte
Jens Christian Berlin
Gruppledare Liberalerna (L)
Jens Christian Berlin
Birgit Börjesson
Vice ordförande vård- och omsorgsnämnden (S)
Birgit Börjesson
Anton César
Vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden (S)
Anton César
Jonas Dahl
Energi- och klimatrådgivare
Jonas Dahl
Sara Dahlin
Förvaltningschef kultur- och utbildningsförvaltningen
Sara Dahlin
Anna Milsta
Chef utvecklingsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Milsta
Niklas Ehnfors
Kommunikationschef
Niklas Ehnfors
Journalister som vill komma i kontakt med Alingsås kommun för svar på frågor, intervjuer etc., är varmt välkomna att kontakta kommunikationschefen som både förmedlar svar på frågor och kontakt med rätt person.
Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Anne Gunnevik
Ordförande kultur- och utbildningsnämnden (L)
Anne Gunnevik
Jerker Gustafsson
Personalchef
Jerker Gustafsson
Pär Hellsten
Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen
Pär Hellsten
Cecilia Knutsson
Stabschef, kommunledningskontoret
Cecilia Knutsson
Maria Källgren
Kommunikatör
Maria Källgren
Martin Lindberg
Gruppledare Vänsterpartiet (V)
Martin Lindberg
Lady France Mulumba
Ordförande bygg- och miljönämnden (KD) och gruppledare Kristdemokraterna
Lady France Mulumba
Ulrika Mårdborg
Kostchef
Ulrika Mårdborg
Jonas Mökander
Kommunikatör
Jonas Mökander
 Joachim Palmqvist
IT-chef
Joachim Palmqvist
Eva-Lotta Pamp
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden (M)
Eva-Lotta Pamp
Kent Perciwall
Ordförande socialnämnden (KD)
Kent Perciwall
Jenny Perslow
Exploaterings- och tillväxtchef
Jenny Perslow
Maria Standar
Kommundirektör
Maria Standar
Camilla Stensson
Vice ordförande bygg- och miljönämnden (S)
Camilla Stensson
Eija Suhonen
Säkerhetschef
Eija Suhonen
Maja Theorin
Kommunikationsstrateg
Maja Theorin
Simon Waern
Kommunstyrelsens vice ordförande (S), gruppledare Socialdemokraterna
Simon Waern
Göran Westerlund
Digitaliseringsansvarig, Alingsås kommun
Göran Westerlund